Název Regina odrazuje mladé posluchače, vysvětluje změnu pojmenování stanice generální ředitel rozhlasu

Štěpánka Duchková si pozvala generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Ptala se ho například, proč mění naše stanice název na Rádio DAB Praha.

Název Regina zmizí po necelých 19 letech z mediální mapy. Od 1. října měníme název na Rádio DAB Praha. „O té změně jsme uvažovali už mnohem dříve. Není to úplně věc nová, protože už mnoho výzkumů i z minulých let nám ukázalo, že název Regina je něco, co zejména tu mladší posluchačkou skupinu, odrazuje. Moc si neuměla představit, co pod pojmem Regina myslíme,“ vysvětluje generální ředitel rozhlasu. „Myslím si, že málokdo si vybaví, že z latiny Regina znamená královna, i proto se tehdy takto stanice jmenovala. Když jsme si dělali výzkumy, tak se ukázalo, že ten název je jakýsi blokátor i v poslechu. Proto přistupujeme ke zjednodušenému názvu, tak abychom se přiblížili i té mladší posluchačské skupině,“ říká.

V rozhovoru padla také odlehčenější témata, například zážitky z Jižní Koreji, kde měl generální ředitel schůzku s jejich hlavním veřejnoprávním vysílatelem. „Pro mě asi největší zážitek byl, že proti mně seděla pětičlenná delegace osmdesátiletých manažerů, ani jeden z nich neuměl anglicky a veškerou komunikaci se mnou řešila dáma, vedoucí mezinárodního oddělení. Ale tím, že je dáma, tak v té hierarchii jenom tlumočila, nesměl jsem se ji dotknout ani jí podat ruku,“ vzpomíná.  

René Zavoral také prozradil, jakým přínosem je pro posluchače rozvoj DAB vysílání, co zásadního připravuje Český rozhlas pro rok 2020, ale také to, jak fungují rozhlasové stanice jinde ve světě. Vše se dozvíte v našem audioarchivu nebo na videozáznamu.

autoři: Štěpánka Duchková , jp