Nejstarší budova pošty nebo první lavička Václava Havla u nás stojí na Maltézském náměstí

Kolem roku 1158 věnoval král Vladislav I. rozsáhlé pozemky na malostranském břehu u právě stavěného kamenného Juditina mostu řádu johanitů, pozdějším maltézským rytířům. Ti zde postupně vybudovali pevné sídlo, takzvanou komendu: klášter s kostelem, špitál a hospodářské budovy. Vítejte na Maltézském náměstí!

Patří k nejstarším lokalitám na Malé Straně. Dominantní stavbou je kostel, původně románský, následně goticky a barokně přestavěný, kostel Panny Marie pod řetězem. Na Maltézském náměstí objevíte barokní Nostický palác, který vznikl ve 2. polovině 17. století na místě dřívější zahrady a dvou zbořených domů: U zlatého medvěda a U zelené růže. Dnes slouží potřebám ministerstva kultury.

Střed náměstí zdobí sousoší svatého Jana Křtitele od Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa z roku 1715, původně tvořilo střed kašny. V domě číslo 480/8 sídlila nejstarší pražská pošta. První zprávy o domě pocházejí z roku 1367, sídlem císařského pošmistra se stal v roce 1610. Od roku 1622 až do roku 1723 zde byla hlavní pražská pošta.

V domě s podloubím, kde dnes funguje Deylova konzervatoř pro zrakově postižené, bydlel na počátku 18. století mecenáš Jan Straka z Nedabylic. Ve 2. polovině 19. století žila v domě Aloisie Němcová, jejíž podivínský život dal domu jméno U Sedmi čertů. Na Maltézském náměstí stojí také Lavička Václava Havla, první u nás, čtvrtá na světě.

Turisty zde vozí historické automobily
Kostel Panny Marie pod řetězem
Interiér kostela Panny Marie pod řetězem
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová