Akutní infarkt myokardu postihuje čím dál tím víc mladých lidí. Co je příčinou?

13. březen 2012

Akutní infarkt myokardu postihuje v poslední době čím dál tím více mladých lidí. Právě tato skutečnost byla impulsem k tomu, aby Všeobecná fakultní nemocnice v Praze rozjela rozsáhlý projekt, který hledal příčiny tohoto jevu. Cílovou skupinou byli muži do 45 let a ženy do 50 let, kteří prodělali infarkt.

Projekt lékařům potvrdil, že mezi hlavní faktory, které vedou k infarktu myokardu patří souběh rodinné zátěže a kouření. V praxi to znamená, že lidé, kteří mají blízké příbuzné po infarktu, by měli rychle upustit od své nikotinové závislosti. Jak ale projekt dále ukázal, spouštěcím mechanismem můžou být také jiná onemocnění.

Potvrdil to přednosta II. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleš Linhart:

"Je tady část pacientů, kde ten infarkt není klasickou aterosklerózou, kde za tím stojí jiné onemocnění. To je zase důležité pro nás lékaře, abychom na to mysleli, abychom správně odhalili například nádorové onemocnění nebo zánětlivé onemocnění, které může stát v pozadí."

Projekt také ukázal, že až 50% lidí, kteří mají typické příznaky jako například bolest na hrudi, pocení, bušení srdce či dýchavičnost lékaře nenavštíví.

"Pacient si myslí, že to přejde, že bolest ustoupí. Ona často ustoupí, ale bohužel pak už je pozdě, protože došlo k nenávratnému poškození srdečního svalu. Je také bohužel skutečností, že řada lékařů nepomyslela na to, že by mladý člověk mohl mít infarkt myokardu. Tady my jako lékaři máme trochu dluh a budeme hodně intenzivně pracovat na tom, abychom bili na poplach a abychom upozorňovali na to, že tady pořád je skupina nemocných, kteří dostávají infarkt, ačkoli jsou velmi mladí."

Lékaři se zaměřili i na posouzení toho, jak probíhá léčba po prodělaném infarktu. I přestože se léčba neliší od celostátního průměru a pacienti odchází z nemocnice se všemi potřebnými léky, ukázal projekt i jeden překvapivý fakt.

"To, co je trochu zneklidňující, je, že řada nemocných byla dlouhodobě trochu podléčena nebo dokonce i dost podléčena. Nedostávali zkrátka dostatečné dávky některých léků. Tady si my lékaři musíme uvědomit, že máme v ruce účinné nástroje, ale že je také musíme používat účinně a důsledně. Zase je to veliká informace, kterou budeme šířit mezi naše kolegy, aby přidali zejména na léčbě vysokého cholesterolu."

Na závěr lékaři dodali, že u některých lidí může infarkt myokardu vyvolat i použití drog.

0:00
/
0:00
autor: Alžběta Šírková
Spustit audio