Blíží se konec regulace nájemného?

11. říjen 2002

Regulace nájemného u nás musí skončit. Tak alespoň zní hodnotící zpráva Evropské komise v souvislosti s naší připraveností na vstup do unie. Říká se v ní, že systém stanovení nájemného, který je nyní založen na regulaci, je třeba změnit.

Vyplývá z ní také, že stát nesmí svoji sociální roli přenášet na majitele nemovitostí. Dále uvádí, že pokračující regulace nájemného brání lidem stěhovat se za prací a odrazuje investory od výstavby nových bytů.

Podle hodnocení Evropské Komise už máme fungující tržní ekonomiku, ale bohužel trh s byty ještě stále nebyl plně liberalizován. Přitom uvolněný trh s byty by byl výrazným impulsem pro růst našeho hospodářství. Neexistoval by totiž černý trh, tím pádem ani daňové úniky. Namísto toho nám ale narůstá zanedbanost bytového fondu, protože kdo by měl zájem starat se o nevýnosný majetek? Stát tedy zřejmě raději bohatě dotuje ze státního rozpočtu rekonstrukci obecních bytů než aby nájemné konečně dereguloval, což je jistě pro každou vládu značně nepopulární krok.

Už v roce 1993 se naše republika zavázala v takzvaných Kodaňských kritériích, že do té doby, než vstoupíme do Evropské Unie budou ceny na trhu určovány volnou soutěží. Doposavad se tak ale na trhu s byty nestalo. Vyhláška, která upravovala výši nájemného byla před více než dvěmi lety shledána Ústavním soudem České republiky jako protiústavní.

Letos tedy byla nahrazena cenovým výměrem Ministerstva financí, ten je ale obsahově téměř totožný se zmiňovanou protiústavní vyhláškou. V březnu proto podal Ombudsman návrh na zrušení tohoto výměru, právě protože pokračuje v regulaci a udržuje tak dvojí ceny na trhu bytů. A že diskriminuje ty, kteří nezískali právo na bydlení v regulovaném bytě nebo že se regulace nezakládá na sociální potřebnosti nájemníků.

Minulá vláda se zavázala, že do roku 2002 dokončí deregulaci nájemného. Máme už skoro rok 2003 a situce na trhu bydlení je stále stejná - neuspokojivá. Přestože se každoročně k 1. červenci nájemné zvyšuje, jedná se spíše o jeho valorizaci, protože reálná hodnota se už do roku 1999 snižuje. O tom, že by se tedy přibližovala hodnotě tržní, nemůže být ani řeč.

Současný neutěšený vztah na našem trhu s byty znevýhodňuje především ty, co chtějí bydlet a musí platit vysoké smluvní nájemné jenom proto, že nezískali privilegium stát se nájemníky regulovaného bytu.

autoři: mkp , eli
Spustit audio