Čištění komunikací v Praze 7

16. září 2002

Na základě projednání čištění a údržby komunikací v Praze 7 bylo s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) dohodnuto, že bude i v letošním roce probíhat komplexní údržba komunikací ve dvou cyklech. Odbor životního prostředí proto žádá všechny řidiče, aby v zájmu čistoty městské části Prahy 7 a zejména ve vlastním zájmu sledovali dopravní značení v okolí svého bydliště a neparkovali se svými vozy na označených vozovkách včetně chodníků, jejichž úklid bude probíhat souběžně s čištěním vozovek.

Technická správa komunikací sděluje, že při komplexní údržbě budou prováděny odtahy parkujících vozidel nerespektujících dopravní značení. Auta budou odtahována na parkoviště v Praze 8, v Pobřežní ulici. Na auta, která budou parkovat na chodníku, budou nasazovány kleštinové zámky, tj. botičky a budou policií České republiky a Městskou policií ukládány blokové pokuty až do výše 1000,-Kč. Po dohodě s firmou ACTON s.r.o., bude během komplexní údržby komunikací možné odstavit bezplatně motorové vozidlo na parkovišti na Letenské pláni od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Podrobnější informace o možnosti parkování získáte na odboru dopravy.

Logo
Spustit audio