Hrad, který byl ve své době "IN"

19. červenec 2009

Módní trendy dokáží ovlivnit snad všechna odvětví lidského konání, včetně stavebnictví. A i přesto, že po naší zemi najdeme řadu architektonicky zajímavých objektů, některé jsou přeci jen výjimečnější než ostatní. Jeden z takových si právě dnes představíme.

Společně s profesorem Tomášem Durdíkem se tentokrát vydáme na hrad, který najdete na soutoku Janovického a Tisemského potoka. Dnes už ho známe jako Kožlí, i když kroniky nedaleké obce Tisem, vzpomínají i na jiné jméno - Kozly.

Mnohé napoví kroniky
Podle prvních písemných zmínek je hrad Kožlí starší než sama vesnice Tisem. Zatímco hrad je datován rokem 1318, o obci jsou zprávy až z roku 1325, i když patrně existovala již dříve. Pro hrad byla velmi důležitá, stala se totiž součástí jeho obranného systému. Na tisemském potoce bylo pět rybníků, které spravovali lidé dosazení pány z Kožlí. Ti pak měli za úkol v době ohrožení hradu zvednout stavidla a zaplavit tak příkop okolo hradu. Tisemští za to byli osvobozeni od robot až do druhé poloviny patnáctého století, kdy byl hrad dobyt, zbořen a opravy už se nikdy nedočkal. V samotné obci jsou dodnes známy známky z historie, které si můžete připomenout zde.Vraťme se ale spolu s Augustem Sedláčkem do lesů kolem hradu Kožlí, který připomíná také ve své knize Hrady, zámky a tvrze království Českého.
"Jižně od Vadslavic jest pěkné lučné údolí mezi lesními stráněmi, malá a půvabná krajinka, kterou protéká potok Vadslavský. Do něho ústí jiný potok, který teče skrze ves Tisem. Mezi oběma jest les Chlumec a z něho vybíhá až ke spojení obou ostroj,který je otáčkou potoka Vadslavského znamenitě zúžen. Na tomto úzkém a strmém místě stál hrad Kožlí a jeho předhradí zabírala opyš ostrohu. Cesta ke zřícenině hradu Kožlí za naší doby jest trochu obtížná, poněvadž založen byl hrad na strmé výšině a kromě toho odloučen byl příkopy na dvou stranách, pročež příchozí, přijdiž od jakékoliv strany všude do kopce pracně lézt musí."

Hrad Kožlí a jeho bezprostřední okolí v prosinci 2008

Opatrnost při výstupu na Kožlí je sice nutná, ale až tak náročný výstup v dnešní době není. Jak už se můžete přesvědčit také v naší fotogalerii. Hůře už se hledají o Kožlí informace, jak už potvrdí také profesor Tomáš Durdík.

Kožlí jako místo zatím skryté hodnoty
I přesto, že do dnešních dní z hradu příliš nezbylo a mnohem více už si musíte domyslet, skrývá Kožlí nejednu zajímavost. Snad by se dalo říct, že je hradem stále nedoceněným.

Hrad Kožlí a jeho bezprostřední okolí v prosinci 2008

Vraťme se ale ještě ke stránkám knihy Hrady, zámky a tvrze království Českého, kde August Sedláček připojuje k informacím o vzhledu a možném původu hradu, také zprávy jeho majitelích. "První nám známý majitel hradu byl Ctibor, jenž se připomíná léta 1318 mezi těmi, kteří strojili nepokoje v zemi. Za Karla IV. žili Mareš, Heřman a Kurát bratří ze Chvojna. Kurát psal se léta 1362 na Kožlí, poněvadž tento hrad držel, ale 1367 již z Radiče, po novém svém sídle. Ti tři byli v letech 1362 až 1378 patrony kostela ve Chvojenci a protože podací to později ke hradu Kožlí náleželo, lze za to míti, že jej ještě léta 1378 drželi. Za nepokojných let, která byla za pozdvižení panské jednoty, vybíhali z Kožlí a se Stajickými brali na silnici."

Hrad Kožlí a jeho bezprostřední okolí v prosinci 2008

Polozámek - polohrad
Možná by se mohlo na první pohled zdát, že na své majitele Kožlí příliš štěstí nemělo. Ovšem pokud se podíváme na hrad pozorněji - situace se promění. První majitelé, kteří nechali hrad postavit, totiž touto stavbou vešli do dějin.

Poslední chvíle hradu
Vynechat nesmíme ani fakta, která jsou známa o zániku hradu Kožlí. August Sedláček v knize Hrady, zámky a tvrze království Českého připomíná poslední majitele takto: "Jediný syn byl bezpochyby Beneš Libun z Dubé a z Kozlího, jenž se léta 1461 připomíná. Nepíše se již ani seděním na Kožlí a možná že ten statek prodal. Kupcem snad byl Zdeněk ze Šternberka,držitel Konopiště. Při panství Konopišťském nacházíme 1495 tvrz Kožlé. Tehdá tedy hrad ještě stál, ale v potomních zápisech zejména v letech 1590 až 1614 vždy se jen mluví o zámku pustém Kožlí."

Hrad Kožlí a jeho bezprostřední okolí v prosinci 2008

Pusté je Kožlí do dnešních dní, přesto za návštěvu rozhodně stojí.

Kromě hradu nabízí tato lokalita i další zajímavá místa v okolí. Profesor Tomáš Durdík vám může nabídnout rovnou celý okruh, kterým si můžete zpříjemnit den.

Hrad Kožlí a jeho bezprostřední okolí v prosinci 2008

Více už se můžete dozvědět přímo na místě. My už se v Zrcadle s premiérou 20. února vydáme opět dál. Tentokráte se budeme věnovat hrádku, který má ve svém názvu M i P zároveň. Známý je totiž nejen jako Michalovice, ale díky svému vzhledu získal ještě jedno jméno - Putna.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio