Hrad základní sítě mocenských opor Přemyslovců

13. září 2009

Na dnešním výletě nás profesor Tomáš Durdík z Archeologického ústavu AV ČR zavede na hrad, který leží na pravém břehu řeky Sázavy. Dříve byl nazýván Kostelcem - dnes už je ovšem ve veřejném povědomí zapsán jako Zbořený Kostelec.

Pokud pojedete z Prahy autem, budete na místě za necelou hodinku. Jen se nenechte zmást stejnojmennou vesnicí. Ta totiž leží na levém břehu a k hradu od ní nevede most. Přes řeku se dostanete v Týnci nad Sázavou. Ostatně na to upozornil už August Sedláček ve své knize Hrady, zámky a tvrze království Českého

"V podkraji Sázavy bývá často lučné údolí, z něhož se na místech některých návrší vlnitým způsobem zdvíhají, kdežto jinde se byty lidské tulí za stromoví. Mnohá návrší korunována jsou zámky a zbořenými hrady. K těmto patří také Kostelec, ležící proti vsi Kostelci přes řeku. Tento hrad stojí na opyši vysokého návrší lesnatého. Hradečnice, která se táhne od Babic a Řebnic k jihozápadu nad samou Sázavou sráznou skalnou horou, ve vrchu se končí. Místo toto pro založení hradu velmi výhodné také osazeno a podle středověkého způsobu náležitě opevněno. Vrch překopán jest hlubokým a širokým příkopem; z vyházené země nasypán nad příkopem vysoký a mohutný val, objímající hrad v podobě půlměsíce, ale není všude stejně vysoký a široký. Kromě toho a hradeb bylo k hradu venkovské opevnění a to na vršku, kterému se říká "na baště."

Zbořený Kostelec (listopad 2008)

Zbořený Kostelec je velmi působivou zříceninou a dříve musel být i velmi okázalým hradem...

Připomenout si můžeme také další události, které hrad proměnily do dnešní podoby...

Založení hradu
Pokud opět zalistujeme patnáctým dílem knihy Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze království Českého, pak se o Kostelci také dočteme:
"Není pochyby, že jméno Kostelec pochází od kostelce čili chrámu z kamene postaveného a hradbou zavřeného, kterýž byl lidovou pevností, a že tudy jméno samo ukazuje, že tu byl před hradem, než ještě založen byl, opevněný kostel. Bylť sice ve čtrnáctém století farní kostel ve vsi Kostelci i na protějším břehu řeky Sázavy a v rovině, ale není víře podobno, že by odtud byl přenesen název Kostelce na nově založený hrad, a spíše se zamlouvá, že hrad podržel do jméno, které měla hora před jeho založením.
Kostelec patříval prvotně ke královské komoře, byv asi na počátku čtrnáctého věku založen. Za krále Jana, jenž rád zastavoval pro přílišnou potřebu peněz, dostal se v držení Oldřicha z rodu pánův z Valdeka a erbu sviní hlavy, jenž se psával z Kostelce, maje v zástavě též Vadslavice s újezdem. Poněvadž týž pán lidi na témž újezdě novými povinnostmi obtěžoval, dovolil jim kralevic Karel, léta 1432, aby se 600 kopami, v nichž byli zastaveni, vyplatili, což když se stalo, udělil dotčeným vesnicím jisté výsady."

Zbořený Kostelec (listopad 2008)

Vykoupení hradu Karlem IV. připomíná ve svém ohlédnutí za majiteli hradu také profesor Tomáš Durdík...

Z královského hradu se tak vlivem dějin stává centrum vojenské síly. Přesto se Kostelec zániku neubránil.

Když přibude slůvko "zbořený"
15. století se tak stalo okamžikem, kdy hrad mizí z dějin a rodí se tak i jeho název Zbořený Kostelec.
August Sedláček o zániku hradu tvrdí:
"Král Ladislav vyňal zbořený hrad z manství a Zdeněk připojil jej k panství Konopišťskému. Zdeněk se stal úhlavním nepřítelem krále Jiříka, aby mohl záměry své dokonati, obnovil hradby na Kostelci, ale ke sklonku dubna roku 1467 oblehnuty všechny jeho hrady, nic mu nepomohlo, že prosil své přátele za pomoc, poněvadž Kostelec od královských znova dobyt a rozbořen. Protože Šternberkům jich zboží později navráceno, zůstal Kostelec při panství Konopišťském, které držel Jan, syn Zdeňka léta 1476 zemřelého a po Janovi, který otce dlouho nepřetrval, jeho synové Zdeněk mladší a Jiří. Když se tito dělili, dostalo se Zdeňkovi za díl polovice panství Konopišťského, totiž polovice městečka Benešova, hrad Ostromeč a pustý hrad Kostelec; léta 1496 zemřel Zdeněk nezanechav dědicův a zboží jeho spadlo na krále."

Zbořený Kostelec (listopad 2008)

Hrad, který okouzlil i Karla Hynka Máchu
Na první pohled patřil ještě před časem Zbořený Kostelec k těm "šťastnějším" hradům. Našla se parta lidí, kteří ho chtěli zachránit. Výsledek ovšem dopadl zcela jinak a došlo i k soudním jednáním.

Zbořený Kostelec (listopad 2008)

Zbořený Kostelec láká mnoho turistů. Jde o velmi působivou zříceninu, stojící ve velmi zajímavé lokalitě. Míst, která stojí za navštívení v okolí, je hned několik, jak potvrzuje také profesor Durdík.

Zbořený Kostelec (listopad 2008)

V příštím díle...
V Zrcadle s premiérou 5.června odhalovalíme osudy hradu, který se nachází v obci Zbraslavice. Jeho zříceniny stojí hned vedle opraveného zámečku. Ovšem pozor. Návštěva tohoto místa je možná jen po dohodě, protože jde o soukromý pozemek.
A jak napoví také fotogalerie, rozhodně za vidění stojí.

Zbořený Kostelec (listopad 2008)
autor: Adriana Krobová
Spustit audio