Hrádek z druhé ligy

18. červenec 2009

Půjdete-li z Radíče podél potoka Mastník, pak určitě neminete zbytky hrádku nazývaného Kozí hřbet. I přesto, že ho písemné prameny připomínají až v druhé polovině čtrnáctého století, nalezená keramika posouvá jeho vznik do století třináctého.

Tyto informace už měl také August Sedláček, a právě nad stránkami jeho knížky Hrady, zámky a tvrze království českého, také začneme dnešní putování: "Mezi Radičem a Nahorupy jest zajímavá zřícenina hradu, který se nazýval Hrádek a posud se tak jmenuje. Druhé jeho jméno jest Kozí hřbet. Mastnický potok tu probíhá údolím pitvorným, které v sobě všechny obrazy líbezného, vážného, divokého a děsného dává. Obtékaje hradiště, jehož boky strmě a druhdy jako stěny spadají, tvoří tu čáru na způsob kličky a obsahuje mnoho kamení, které si dílem nanesl a dílem spadlé se strání a hradiště dostal. Tam, kde jest dotčená klička nejužší a nejvíce strmá, stával Hrádek. Cesta stará jde k němu od myslivny řečené Kasárna rolemi a borovím až k prvnímu příkopu, jímž ostrožna byla překopána."

Pojďme se do těchto míst vypravit také s profesorem Tomášem Durdíkem z Archeologického ústavu AVČR .

Kozí hřbet v prosinci 2008

Zastavme se s profesorem Durdíkem také u jeho vzhledu. Jaký Kozí hřbet byl a co všechno svým majitelům nabízel a umožňoval?

Kozí hřbet v prosinci 2008

Popis Hrádku nazývaného Kozí hřbet už najdete také v knize Augusta Sedláčka, stejně jako pár slov o jeho majitelích: "zdá se, že se hradiště nazývalo Kozím hřbetem ještě před založením hradu, že tento vlastně jmenoval se Hrádek a jméno Hrádek ustoupilo později prvotnímu názvu polohy. Rodina zakladatelova držela v okolí Nahoruby, Křečovice, Hodětice, Suchdol a místo, na němž později stával Ostroměř, ale rozplozením drobila toto zboží. Když tedy Hrádek založen byl, patřilo k němu jmění skrovné. První známý držitel Volkéř z Hrádku připomíná se v létech 1369-1375 a posledního léta psal se také ze Suchdola. Po něm připomíná se Olbram ze Hrádku, jenž dal léta 1386 faráři Hodětickému plat ve Lhotě, protože některé jeho louky zatopil a také desátkův ubývalo. Připomíná se také léta 1390 mezi patrony kostela Hlasivského. Jak se zdá zemřel brzo po tom."

Kozí hřbet v prosinci 2008

Na první pohled může Kozí hřbet působit jako málo významný hrad. Přitom jeho pozůstatky, a případný archeologický výzkum, by nám mohl prozradit mnohá důležitá fakta.

Pokud se rozhodnete vypravit na Kozí hřbet, pak vás čeká zřícenina s poměrně velkým množstvím zdí. A to i přesto, že minulost k němu nebyla příliš laskavá. Své o tom věděl už August Sedláček a připomněl ve své knize Hrady, zámky a tvrze království Českého. "V listinách desk zemských však vyskytují se co páni zboží Hrádeckého tři bratří Burjanovi a synové Mikulášovi Vilém, Jindřich a Vácslav. Všichni tito strýci prodali roku 1560 zámek pustý řečený Hrádek Kozí hřbet s příslušenstvím Janovi Vojkovskému z Milhostic místopísaři království českého, načež zřícenina tato spojena jest se statkem Radičským. Jak staří sousedé Radičtí vypravovali, byl prý hrad ještě v osmnáctém století střechou kryt. Když ale pán z Bubna nabyl Radiče, nový správce sem dosazený k stavbě nového mlýna zdi hradské bourati kázal, jehož příkladu prý potom okolní lid následoval."

Kozí hřbet v prosinci 2008

Podle slov Augusta Sedláčka by tak z Hrádku, zvaného také Kozí hřbet, do dnešních dní příliš nezbylo. Naštěstí to není tak docela pravda.

Hrádek Kozí hřbet leží v zajímavé lokalitě, která nabízí řadu dalších možností k výletu. S profesorem Durdíkem si tak můžeme nabídnout rovnou celý okruh.

Kozí hřbet v prosinci 2008

V příštím týdnu už se společně s profesorem Tomášem Durdíkem vydáme na poslední zříceninu od písmene K. Hrad vznikl někdy kolem roku 1300 a na jeho zániku se velmi významně podepsalo vojsko Jiřího z Poděbrad. V polovině patnáctého století pak byl připojen k blízkému Konopišti. Hrádek, který najdete v lesnatém údolí nad soutokem Tisemského a Janovického potoka, se pyšní jménem Kožlí.

Kozí hřbet v prosinci 2008
autor: Adriana Krobová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.