Jeden smutný příběh za druhým...

2. srpen 2009

V dnešním výletu Po stopách středověkých tvrzí a hradů nás profesor Tomáš Durdík z Archeologického ústavu AVČR zavede na místo, které lze snadno nazvat místem prokletým. Jeho dějiny provází jeden tragický příběh za druhým a bohužel i lidská neúcta.

Přitom jde o hrad, který je významnou součástí našich dějin, dokonce zde zemřel český král. Přesto není prakticky nijak chráněn a za přezírání odpovědných úřadů je každoročně více a více ničen. Dříve stával u Prahy, dnes už je její součástí. Do dějin vstoupil jako Nový Hrad u Kunratic a toto jméno už mu zůstalo.
Nic z toho se ovšem na místě samotném nedozvíte. Vlastně budete rádi, když najdete maličkou cedulku s nápisem NOVÝ HRÁDEK.
Své o smutných osudech tohoto hradu věděl také August Sedláček. Několik jich zaznamenal také ve své knize Hrady, zámky a tvrze království Českého. Vše přitom začíná jako každý jiný příběh...

"Od Kunratic vine se potok Kunratický klikatým během pod Kunratickým lesem a spěchá pak rovným směrem k ústí Braníka. Údolí, kudy se pod Kunraticemi vine, se stráněmi skalnatými, strmými doubravami na nich a olšinami při potoce patří k nejkrásnějším krajinkám u Prahy. Nevelký kus pod Kunraticemi obtéká potok vysoký ostroh, na němž stával Nový hrad, bývalé královské sídlo, nyní zřícenina, bohužel již rozrytá a vylámaná. Kdo chce místo to spatřiti a tím přírodní krásy okusiti, tomu se hodí dobře vystoupiti z Krčského nádraží a dáti se podle potoka až k patě hradiště a k místu, kde jest přes potok můstek, poněvadž se odtud klikatou, avšak strmou cestou na památné hradiště dostane."

Nový Hrádek u Kunratic - den a noc - prosinec 2008 a únor 2009

Dnes stačí sednout do autobusu 114, který jezdí např. z Kačerova, a vystoupit na zastávce Zelené domky. Pokud sejdete cestou k lesu a najdete modrou turistickou značku - máte vyhráno. Bez nadsázky řečeno, čeká vás cesta z prudkého kopce do prudkého kopce, ale určitě se vyplatí a to i společná cesta do dějin Nového Hradu.

Stavbu Nového Hradu u Kunratic zaznamenal v knize Hrady, zámky a tvrze království Českého také August Sedláček:
"Vácslav přikročil k stavbě Nového hradu, jak nazýván byl v královské kanceláři. Zdá se, že stavba začala léta 1411. Ředitelem stavby byl Hertvin, kameníkem Kříž a jim k ruce přidán Blažej, jako písař počtův. Dne dvacátého června zavázali se Řehoř zedník a Mařík Odrole bratří, že vylámou před Novým hradem příkop zhloubi 15 loktů a zšíři 30 loktů na místě jim ukázaném a s prací brzo začnou a v ní neustanou. Za tu práci slíbeno jim 150 kop, totiž deset kop hned a po žních každý týden dvě kopy. Vylámaného kamene použito ke stavbě, v níž pokračováno léta 1412."

Nový Hrádek u Kunratic - den a noc - prosinec 2008 a únor 2009

Zkusme si tedy představit, že jsme na počátku patnáctého století a Nový Hrad u Kunratic je právě novostavbou. Jak vypadal a co svým obyvatelům nabízel?

Jak už je patrné z knihy Augusta Sedláčka, výjimečný je Nový Hrad u Kunratic i tím, že existuje dlouhá řada záznamů o samotné stavbě. Nemusíme dlouze pátrat po jménech stavitelů a původu materiálů na stavbu. To je u českých hradů opravdu netradiční a vzácné.

Nový Hrádek u Kunratic - den a noc - prosinec 2008 a únor 2009

Nový Hrad u Kunratic je přitom všem místo doslova nešťastné. Je až neuvěřitelné, kolik smůly se vejde do jednoho místa.... tragédie začínají smrtí Václava IV. a pokračují v dalších letech, jak připomíná také August Sedláček:
"Staroslavné sídlo královské, když Vácslav IV. dokončil běh života svého žalostným způsobem, na ten čas ukazuje málo pamětihodného. V první polovici devatenáctého století vnitřní rozdělení tak bylo patrné, protože aspoň základní zdi z ustavičného bourání a odvážení staviva zbyly. Potom otevřeny tu lomy, poněvadž se ze zdejší skály dělaly dobré brousky. Tím hodný kus hradiště rozkopán."

Nový Hrádek u Kunratic - den a noc - prosinec 2008 a únor 2009

Smutné osudy Nového Hradu u Kunratic lomem zdaleka nekončí. To nejhorší totiž na hrad teprve čekalo...

Smrt, dobytí a vypálení, lom, srovnání se zemí, spálení výsledků archeologického výzkumu, běžci dusající po hradní zdi i ti, kteří bez svědomí svými čtyřkolkami ničí zbytky unikátního obléhacího tábora... přesto všechno si ještě můžete prohlédnout to, co jiná místa nenabízí. Zatím vše vypadá, že lokalitu může zachránit jen zázrak, dobrá vůle totiž zatím stále chybí.

Nový Hrádek u Kunratic - den a noc - prosinec 2008 a únor 2009

V příštím týdnu, v Zrcadle s premiérou 20. března, už se vydáme na hrad, který budí pozornost už svým názvem. Jmenuje se totiž Pravda. Své návštěvníky ovšem upoutá i svým rozlehlým areálem obehnaným dosud vysokými zdmi.

Nový Hrádek u Kunratic - den a noc - prosinec 2008 a únor 2009
autor: Adriana Krobová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.