KARTEL

23. září 2002

Před několika dny náš antimonopolní úřad obvinil prodejce pohonných hmot z kartelových dohod o cenách. Promluvme si tedy dnes o slovech kartel a kartelový. Slovo kartel je ekonomický termín a označuje se jím sdružení nebo spojení samostatných podniků za základě dohod o společném postupu, například v oblasti cen nebo pokud jde o rozdělení trhu, o rozvržení jednotlivých části výroby atd. Jinými slovy, podniky, které vstoupí do kartelu, které uzavřou nějaké kartelové dohody, to dělají proto, aby si vzájemně nekonkurovaly. Což se jim líbí, ceny mají například tak vysoké, jaké si dohodnou, nebo nepůsobí na jednom území společně, a tudíž si mohou zacházet se zákazníky, jak se jim líbí, protože ti nemají kam odejít. Kartelové dohody jsou proto v mnoha zemích zakázané a neplatné, u nás podle zákona z roku l991 o ochraně hospodářské soutěže.

Že se prodejci benzínu a nafty u nás dohadují na cenách, ví každý. Zvlášť nápadné je to například, když jedete takhle po pražské Jižní spojce. Tam mají své čerpací stanice snad všichni prodejci, co jich jen v Česku působí. Každá ta pumpa má jinou firemní barvu, což je příjemně pestré. Nepříjemně nepestrá je ovšem vždy za jakýchkoliv okolností zcela jednotná cena za jakýkoliv druh pohonné hmoty u jakékoliv stanice po celé délce Jižní spojky. Jinak než kartelovou dohodou takové až komunistické uniformity dosáhnout nelze. Přesto se takové dohody těžko dokazují. Ale toto je jazykové povídání a vy ode mne jistě očekáváte, že pohovořím o původu slov kartel a kartelový. Máte pravdu. Jde ovšem o přejatá, tedy původem ne česká slova a do češtiny se dostala složitým putováním přes mnoho evropských jazyků. Naši předkové slovo kartel přejali z němčiny, kde výraz Kartell znamenal písemná dohoda například o podmínkách boje. Do němčiny se slovo dostalo z francouzštiny, sem přišlo z italštiny, kde výraz cartella, který znamenal vyhláška nebo také výzva, byl zdrobnělinou carta, tedy list papíru. Ano, kartel má stejný původ jako slova karta a karton, všechna pocházejí z italského carta, které je od latinského charta, list papíru, původně papyru, toho s tvrdým y po p. A latinské slovo pochází ze slova řeckého, které znělo chartés a mělo stejný význam. Takže můžeme konstatovat, že slovo kartel, aby dostalo tuto svou českou podobu, muselo projít řečtinou, latinou, italštinou, francouzštinou a němčinou. Stejně zajímavý jako tento dlouhý výčet jazyků mi připadá výčet v češtině užívaných slov pocházejících z řeckého chartés: karta, kartářka, kartotéka, karton, kartel i charta.

Dotazy, připomínky a náměty mi můžete psát na novou e-mailovou adresu mnovotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.