Nový terminál Dlouhá Míle ohromí intuitivní navigací ve střeše

8. srpen 2022 13:00

Architektonický návrh nové podoby terminálu, který propojí přestupy mezi autobusy a vlakem tzv. suchou nohou, zveřejnila Správa železnic. Terminál Dlouhá Míle bude součástí novostavby železniční trati v úseku Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla. 

 

Architektonický návrh, za nímž stojí AFRY a Pavlíček Hulín architekti, splňuje přísné požadavky na kvalitu urbanistického, architektonického, konstrukčního a technického řešení. Je flexibilní, umožní budoucí rozvoj oblasti a poskytne komfort cestování srovnatelný s nádražími evropských metropolí.

Terminál bude stát v rozvojovém území poblíž vzletové a přistávací dráhy letiště, Obchodního centra Šestka a Pražského okruhu. „Vznikne nový dopravní uzel, který vytvoří důležité propojení železnice se silniční dopravou, městskými i příměstskými autobusy a výhledově i s tramvajemi. Nové parkoviště P+R, které významně rozšíří infrastrukturní výbavu širšího území letiště a uleví komunikacím Prahy 6,“ uvedl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic.

Dlouhá Míle

Dominantou budoucího moderního a plně bezbariérového terminálu je jeho zastřešení. Výška střechy se mění podle funkcí jednotlivých částí objektu. Zastřešení je nejnižší nad autobusovými nástupišti, následně po křivce stoupá směrem k hlavnímu vstupu do podzemní části s přestupem na vlak.

„Umožňuje pohodlně přestoupit tzv. suchou nohou a zároveň cestující vede. Velkorysá střecha je totiž intuitivním navigačním systémem, jehož nejvyšší bod univerzálním jazykem sděluje, kde je vstup,“ doplnil Jiří Pavlíček. Právě jednoduchost orientace a co nejkratší doba transferu mezi autobusem a vlakem byla základním vstupním parametrem při návrhu stanice. Tato vazba bude tvořit až 75 procent přestupů.

Dlouhá Míle

Střecha je ve střední části prosklená a propouští světlo do nižších úrovní. Její jižní část obsahuje fotovoltaické panely, které pokryjí spotřebu terminálu a případně umožní dobíjet elektromobily na parkovišti. Řešení neopomíná ani doprovodné funkce terminálu, jako je prodej jízdenek, čekárna, drobné obchody, zázemí pro technologie, řidiče apod. Tyto prostory budou vytápěné a kryté.

Chodníky doplňuje zeleň. Ozeleněny budou i některé vertikální plochy a střechy, aby umožnily zadržovat dešťovou vodu a tlumit tepelný ostrov. Použité materiály zaručí dlouhou životnost a snadnou údržbu stanice. Architektonická studie počítá i s možnou potřebou navyšovat kapacitu parkoviště v budoucnu až na přibližně 2100 stání, a to postupným nahrazováním jednotlivých částí úrovňového parkoviště až sedmi čtyřpatrovými parkovacími domy.

zdroje: iROZHLAS.cz , ČTK
Spustit audio