Pylové zpravodajství

6. červen 2023 15:00

Dominantní alergeny: trávy, černý bez, jitrocel, šťovík, lípa, pajasan, řepka olejka

V průběhu uplynulého týdne se v ovzduší objevovalo středně velké až velké množství pylových alergenů. Nejhojnější byl pyl borovice, která téměř nealergizuje. Pokračovala plná sezona květu trav a obilovin, četná byla také pylová zrna černého bezu. Přibylo spor plísní, především Cladosporium. Ostatní alergeny – dub, jírovec, řepka olejka, jitrocel a šťovík - se vyskytovaly jen v nižším počtu.

Pro nejbližší období očekáváme v důsledku vlhkého a chladnějšího počasí snížení celkové alergenové zátěže v ovzduší. V druhovém zastoupení pylových alergenů nedojde k žádným podstatným změnám.

Množství pylových zrn v ovzduší bude výrazně kolísat v závislosti na počasí. Dominovat budou stále trávy a obiloviny, vedle nich se bude hojněji objevovat také pyl jitrocele, šťovíku, řepky, černého bezu a kopřivy. Postupně se začnou objevovat pylová zrna lípy velkolisté, pajasanu a merlíkovitých, dlouhodobě bude přibývat pylu kopřivy a spor plísní.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio