Pylové zpravodajství

21. březen 2023 15:40

Dominantní alergeny: jasan, olše, topol, vrba, jilm, cypřišovité

V uplynulém týdnu nedošlo k žádné výrazné změně v druhovém složení pylových aeroalergenů. Aktuální místní koncentrace výrazně kolísala v závislosti na počasí. Stále dominoval pyl olše, ale sezona tohoto alergenu již bude doznívat.

Hojná byla pylová zrna slabě alergizujícího topolu a téměř nealergizujících cypřišovitých a tisu. Přibylo pylu vrby a jilmu, pozvolna se rozjíždí pylová sezona jasanu, zatím spíše v nižších polohách, ojediněle jsme zachytili první pylová zrna břízy. Sezona květu lísky již na většině území ČR končí.

Pro nejbližší dny očekáváme v souvislosti s dalším oteplováním zvýšení celkového množství pylových alergenů v ovzduší. Po ochlazení v závěru tohoto týdne koncentrace pylových alergenů v ovzduší přechodně poklesne.

Předpokládáme, že v průběhu tohoto týdne se na většině našeho území rozběhne plná pylová sezona středně silně alergizujícího jasanu. Pylu olše bude ubývat, naopak přibude pylu topolů, jilmu a vrby. Bříza – nejsilnější jarní pylový alergen – bude nachystaná k rozkvětu koncem března. K uvolnění pylu a zahájení pylové sezony břízy dojde při vhodných povětrnostních podmínkách, tedy při teplém, suchém a větrném počasí.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio