Renesance versus gotika

12. září 2009

Renesanční zámek a gotický hrad v jednom. To je další z míst, kam se s profesorem Tomášem Durdíkem z Archeologického ústavu AV ČR vypravíme. Tentokráte zamíříme do okresu Mladá Boleslav mezi obce Mohelnice nad Jizerou a Sychrovek. Právě tam totiž můžete vidět zříceninu zvanou Zásadka.

I dnes je Zásadka působivé místo, které si můžete prohlédnout také na zámecké fresce v nedalekém Mnichově Hradišti. Začněme ale nejprve knížkou Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze království Českého.

"Zásadka položena jest v pěkné krajině při samém ovčínu pode vsí Sichrovkem, nad kterouž skála pitvorná, podobající se poustevníku s kuklí, vyniká a příchozího nemálo pobaví. Na patě Zásadky vine se Jizera skrze louky a luhy, po obou stranách svírají údolí stráně nebo volné svahy, křovím a stromovím obrostlé.Na tuto krajinu shlíží zbořená a pustá Zásadka se stráně vysoké, kteráž strmě k údolí spadá a k východu končí se u skalnaté debřiny, jež se táhne za Sichrovek. V rohu mezi oběma, kterýž byl příkopem od ostatní roviny oddělen, stával hrádek, z něhož jen pramálo zbylo. Jsou tu ovšem zříceniny vysoké, které za posledních let odkopáváním valně se zmenšily, ale to jsou zbytky zámku postaveného teprve v šestnáctém století."

Zásadka (2009)

Jak můžeme Zásadku vidět dnes a co všechno ji během let potkalo?

Zásadka může upoutat také lokalitou, kde stojí... Hrad bychom přeci jen postavili trochu jinde...

Zásadka (2009)

Zásadka Augusta Sedláčka
Pokud se vrátíme ke knížce Hrady, zámky a tvrze království Českého, pak se o Zásadce a jejím dalším vývoji můžeme také dočíst:
"O starších dějinách Zásadky jest nám pramálo známo. Zachoval se nám list starodávný Matěje Pomazánky ze Zlivě, v němž píše o Zásadku nějakému pánu nejmenovanému, že ji koupil za své peníze a ji ve dskách má, ale že prosí, aby mu ty peníze vrátil. Matěj Pomazánka byl ve službách Petra Děvínského z Vartemberka a možná, že od něho Zásadku koupil. Snad i statek ten dlouhá léta pánům z Vartemberka patříval, a tím by se vysvětlilo, proč se o něm v starší době nikde nemluví. Do roku 1452 patřila "tvrz Zásadka" Čouchům ze Zásady, jak bude obšírněji pověděno v dějinách Navarova. V patnáctém století obnovena jest Zásadka po nějakém spuštění a nazývala se Novou Zásadkou."

Zásadka (2009)

Zásadka je hradem, který na své objevení teprve čeká, což se týká také archeologického průzkumu.

Tvrz, hrad i zámek
Vynechat nesmíme ani majitele Zásadky, kterých v dějinách nebylo zrovna málo...

Zásadka (2009)

A jak majitele a vývoj hradu vidí August Sedláček? Ve své knize Hrady, zámky a tvrze království Českého mimo jiné píše:
"Roku 1673 prodali oboje statky Janovi Kašparovi svobodnému pánu Montani, správci úřadu královského a soudci manského soudu v hrabství Kladském, a Anně Marii rozené z Aldringen, jeho manželce. Zajímavé jest, že manželé tito provedli roku 1675 dělení svých statků, tak že Jan Kašpar dostal zámek Zásadku a dvůr Hradeček s šesti vesnicemi a jeho manželka tvrz Kocňovice s dvěma dvory a dvanácti vesnicemi; ale již roku 1677 prodali obojí statek Kryštofovi Rudolfovi říšskému hraběti z Bredy, který jej držel do smrti. Když pak zemřel, převzala jeho statky vdova Benedikta rozená z Alefeldu a prodala Zásadku roku 1691 Zikmundovi Hrzánovi z Harasova a od tohoto koupil oboje statky roku 1695 Arnošt Josef hrabě z Valdšteina a připojil je k panství Zvířetickému a Hradišťskému."

Zásadka (2009)

Postupný stavební vývoj je také odpovědí na otázku umístění Zásadky v krajině, jak už jsme s profesorem Durdíkem naznačili...

Výlet do okolí
Zásadka leží v lokalitě, která vám nabídne zábavu na mnoho dní.

Zásadka (2009)

Příští týden
V Zrcadle s premiérou 29. května budeme objevovat zříceninu hradu, který měl důležitou roli v našich dějinách. Jako jedno z prvních ho vykupoval zpátky do vlastnictví království také Karel IV. I jeho další osudy byly bouřlivé a své o tom vypoví i jeho dnešní název Zbořený Kostelec.

Zásadka (2009)
autor: Adriana Krobová
Spustit audio