Smetanovo nábřeží bude uzavřeno i pro držitele karet D

13. září 2002

V souvislosti se zajišťováním oprav komunikací a tramvajových tratí po srpnových povodních přistoupí Technická správa komunikací hl.m. Prahy v těsné koordinaci s Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s. k opravě Smetanova nábřeží v úseku mezi ulicemi Divadelní a Karlovou. Práce budou zahájeny v sobotu 14. září 2002 v 10.00 hod. a vyžádají si úplnou uzavírku celého úseku, neboť s ohledem na šířkové parametry komunikace zejména v podjezdu u Karlových lázní není možné zajistit bezpečný provoz ani při omezeném rozsahu prací s časově rozděleným postupem.

Protože průjezd nebude fyzicky možný, je nezbytné, aby všechna pohotovostní vozidla záchranné služby, hasičů, Policie ČR, správců poduličních zařízení apod., ale i všichni ostatní řidiči, kteří tuto trasu využívali v rámci platných povolení k vjezdu do uzavřené oblasti, vzali tuto skutečnost na vědomí již při volbě trasy a pro své cesty využili další komunikace, na nichž zůstává dopravní režim nezměněn. Pro příjezd do oblastí přilehlých k místu uzavírky je tedy možné využít buď z jedné strany Masarykovo nábř., případně most Legií nebo Vladislavovu a Jungmannovu ulici, anebo z východu či severu Dvořákovo nábř., příp. Mánesův či Čechův most, nebo ul. Hybernskou.

Přeplněné jsou i stanice metra
Spustit audio