TAJTRLÍKOVAT

10. říjen 2002

V minulém týdnu se náš ombudsman a kandidát na příštího českého prezidenta Otakar Motejl vyjádřil ke své eventuální volební kampani a také ke kampaním dalších kandidátů v tom smyslu, že náš zákon o volbě prezidenta republiky kandidáty nenutí tajtrlíkovat v kampani.

Promluvme si tedy o zvučném slově tajtrlíkovat. Toto sloveso je ovšem odvozené od podstatného jména tajtrlík, jehož význam Slovník spisovaného jazyka českého vysvětluje takto: "Za prvé směšně si počínající nebo vypadající člověk; šašek, tatrman, komediant, za druhé řídčeji, poněkud zastarale figurka, loutka představující mužskou postavu; panák, panáček." Slovník k tomu ještě uvádí dva slangové významy slova tajtrlík, totiž sklenka kořalky neboli panák a karta jinak zvaná žolík. Sloveso tajtrlíkovat, které užil Otakar Motejl, slovník označuje za expresívní a vysvětluje takto: "chovat se jako tajtrlík", tedy chovat se směšně. Slovník dále ještě zaznamenává podstatné jméno tajtrlictví, tedy chování nebo jednaní připomínající tajtrlíka, a u všech zmíněných slov uvádí také variantu s hláskou d. Tedy tajtrdlík, tajtrdlíkovat a tajtrdlictví. O tom, jak všechna takhle expresívní slova vznikla, se musíme jít podívat do jiného slovníku, do slovníku etymologického. Jak pravidelní posluchači této rubriky vědí, z posledních desetiletí má čeština celkem tři etymologické slovníky a občas se stává, že se tyto slovníky, tedy jejich autoři, se na původu toho či onoho slova neshodnou, že každý slovo vykládá jinak. V případě tajrtlíka se však všechny naše slovníky, jak Machkův, tak Holubův a Lyerův, stejně jako nejnovější Rejzkův zcela shodují. Slovo tajtrlík je přejaté, pochází z němčiny a je to obměna výrazu tatrman, který má téměř stejný význam jako tajtrlík. Ne úplně dokonalá shoda však panuje při vysvětlování otázky, odkud jsou výrazy tajtrlík a tatrman. Za pravděpodobné se pokládá, že tajtrlík a tatrman mají původ v bavorských slovech taterling, klátivý, třesavý člověk, a taterlig, třesavý, což jsou slova pocházející ze slovesa tattern, třást se, rychle mluvit, koktat. Autor nejnovějšího Českého etymologického slovníku Jiří Rejzek však upozorňuje i na středohornoněmecké tateren, které znamenalo žvanit, plácat. Obě tato slovesa pak mají onomatopoický, čili zvukomalebný, původ. Tolik o výrazu tajtrlíkovat.

Dotazy, připomínky a náměty mi můžete psát na novou e-mailovou adresu mnovotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.