Častá příčina požárů i ohrožení bezpečnosti lidí a zvířat. Praha na mnoha místech zakázala odpalovaní pyrotechniky

30. prosinec 2021

Silvestrovské veselí provází každoročně také ohňostroje, petardy a rachejtle. Neopatrné používání zábavní pyrotechniky ale může zaměstnat hasiče i zdravotníky, kteří vyzývají k opatrnosti a dodržování základních bezpečnostních pravidel.

Jak vyplývá z dat hasičů, tak největší nárůst požárů je v prvních hodinách nového roku. Se začátkem roku 2021 zasahovali pražští hasiči u 18 požárů, které souvisely se zábavní pyrotechnikou. Nejčastěji hoří trávní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech. V poslední době dochází i k zapálení odstavených aut a objevují se i případy vyhořelých bytů, do kterých vlétly zapálené světlice.

Díky alkoholu přestávají být lidé ostražití a s pyrotechnikou nesprávně manipulují. Na místě je i vhodný výběr, doporučení pro nákup zní jasně - kupujeme pouze takovou pyrotechniku, která je na český trh uváděna legálně, má návod výrobce na použití v českém jazyce a certifikační značku. Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným obalem nikdy neberte.

Zásady zacházení s pyrotechnikou:

  • Dbejte na to, abyste při používání zábavní pyrotechniky neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího. Pamatujte, že podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25 000 Kč.
  • S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí, tak aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut nebo keřů.
  • Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých.
  • Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol. Stává se, že místo do vzduchu zamíří podnapilá osoba na kolemjdoucí osoby či obydlí, protože neudrží předepsaný směr vypouštění pyrotechniky.
  • Pozor si dejte také na zvukové efekty petard. Petardy nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch.
  • Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může činit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.

Pravidla pro oslavy v Praze

Na bezpečnost v Praze budou dohlížet stovky policistů, také letos platí zákaz používání pyrotechniky na řadě míst metropole, např. v historickém centru, na náplavkách, v parcích nebo v blízkosti nemocnic. Pokuta za nedodržení může být až 100 tisíc korun. Na kompletní přehled se můžete podívat na stránkách praha.eu.

„Nekoordinované odpalování rachejtlí v minulosti stále více ohrožovalo bezpečnost a zdraví nejen obyvatel metropole, ale také zvířat, která ve městě žijí. Věřím, že si lidé i letos odpustí jejich odpalování zejména v centru města a v blízkosti vodních toků,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. V parcích a na náplavkách po metropoli jsou navíc umístěny informační cedule a Praha připomíná vyhlášku i kampaní, kterou je možné vidět v ulicích a různých médiích. 

Hlavní město připravuje na přelomu roku dopravní i bezpečnostní opatření, která se dotknou především centra Prahy. Pro běžnou dopravu bude omezen vjezd v okolí Václavského a Staroměstského náměstí i v blízkosti Karlova mostu. Naopak metro bude v provozu až téměř do 2:00 hodin. 

autor: | zdroje: Hasičský záchranný sbor ČR , Praha.eu
Spustit audio