Pražané čelí dalšímu omezení, stav ohrožení vyhlásili plynaři i energetici

2. červen 2013

Velká voda už v Praze dělá problémy i energetikům. Plynaři kvůli zvýšené hladině Vltavy vyhlásili stav nouze, a tím pádem v případě potřeby mohou odpojit některé odběratele. Ke stejnému kroku přistoupila i Pražská energetika. Obyvatelé některých částí už jsou bez proudu teď.

„Pražská plynárenská distribuce jako provozovatel distribuční soustavy na území města Prahy vyhlásil dnes ve tři hodiny odpoledne stav nouze, který vychází ze zákona,“ vysvětluje mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.

„Stav nouze zjednodušeně znamená, že Pražská plynárenská může v nezbytném rozsahu přerušit distribuci plynu, například v lokalitách, kde dojde k zaplavení vodou.“

Čtěte také

K zastavení dodávek v některých oblastech by Pražská plynárenská přistoupila v případě, že by byla ohrožena bezpečnost obyvatel z hlediska zaplavení plynovodních zařízení – nebo v případě, že by v důsledku zaplavení mohlo dojít k narušení plynovodní sítě.

„Pražská plynárenská má pro takové případy připraven krizový plán, už od rána zasedá havarijní komise, která situaci průběžně řeší,“ říká Miroslav Vránek.

Aktuální situace je podle něj taková, že musely být zastaveny některé části plynovodů, které přecházely přes vodní toky, zejména proto, že hrozilo jejich narušení volně plovoucími předměty.

Čtěte také

„Tam se ale zatím podařilo vše zokruhovat, to znamená, že dodávka zemního plynu nebyla přerušena, plyn se tam dostává jinou cestou. Byly jsme nuceni odstavit botely na Vltavě, protože stoupla hladina, protože hrozilo narušení přípojek vedoucích právě do těchto botelů. Poslední informace je taková, že bude nutno odstavit Žofín.“

Odpojena i elektřina

Velká voda už v Praze dělá problémy i energetikům, kteří stejně jako plynaři vyhlásili stav nouze. Pražská energetika už musela odpojit některé odběratele.

„Především je to kolem dolního toku Berounky před soutokem, od oblastí Lipenců, Černošic a Radotína, ale jsou to opravdu jen domy, které jsou bezprostředně na březích tohoto toku,“ vysvětluje mluvčí Pražské energetiky Petr Holubec.

„A pak dál podle Vltavy, od Vraného, to je první osada, která byla bez elektřiny, a následně všechny části, které jsou například na Vltavě jako ostrovy v Praze – část poblíž botelu Racek a něco kolem Libeňského ostrova a Libeňského mostu.“

Velmi zlobí energetiky také potok Botič, který se rozvodnil zejména v Hostivaři a Michli. Všechny domy, které jsou kolem tohoto rozvodněného toku, musely být také odpojeny od elektřiny. Vše z toho důvodu, aby nedošlo je zranění nebo ke škodám na majetku.

„Jakmile opadne voda a zjistíme, že elektrické zařízení je v pořádku, že nedošlo třeba pohybem země k porušení kabelů, bude dodávka obnovena. Naším zájmem pochopitelně je, aby se tak stalo co nejdřív,“ ujišťuje Petr Holubec.

autoři: tej , mve
Spustit audio