Přepis: K věci Štěpánky Duchkové - rozhovor s Kateřinou Beránkovou

Hostem byla v pátek 10. listopadu mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. Vítejte u pořadu K věci. Našim dnešním hostem je tisková mluvčí Úřadu práce České republiky. Kateřina Beránková. Dobrý den.

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Dobrý den.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
K poslednímu říjnu 2017 evidoval Úřad práce České republiky celkem 271 173 uchazečů o zaměstnání. A jaká je z toho situace v hlavním městě?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Tak, určitě se dá říct, že Praha je pod celorepublikovým průměrem. Podíl nezaměstnaných osob byl ke konci října 2,5 % zatímco v rámci celé České republiky to bylo 3,6 % a v evidenci Úřadu práce v hlavním městě bylo necelých 23,5 tisíce uchazečů o zaměstnání.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Když to porovnáte s těmi předchozími roky, jaká ta situace teď v Praze je? Je to stále stejné?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Ta situace stejně jako jinde v republice se zlepšuje, to znamená, že v souvislosti s dobrou kondicí české ekonomiky, v souvislosti s tím, že trvá masivní poptávka zaměstnavatelů po nových zaměstnancích, nezaměstnanost klesá a klesá počet lidí v evidenci úřadu práce.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zmínila jste, že je velká poptávka po lidech. Jaké jsou nejčastěji poptávané profese právě v Praze?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Pokud budeme mluvit o Praze, tak zaměstnavatelé mají v hlavním městě největší zájem o dělnické profese. Konkrétně o dělníky v oblasti výstavby budov. Ono to samozřejmě souvisí s tím, že v Praze probíhá stavební výroba, respektive sezonní práce ve stavebnictví a stále jsou v plném proudu a dále je zájem také o uklízeče a pomocníky. Jinak řečeno, jedná se vesměs o pozice, na které je potřeba základní vzdělání, případně výuční list.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se na tom počtu nezaměstnaných projeví blížící se vánoční svátky?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Tak, v hlavním městě už se začínají projevovat. Jak e-shopy, tak obchodní řetězce začínají ve větším přijímat nové zaměstnance právě na toto předvánoční a následně vánoční období.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Oni hledají lidi, kteří budou ty balíky třídit nebo je někam dovážet?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Ano, jsou to jak skladníci, tak lidé, kteří budou distribuovat to zboží ve skladech, tak lidé, kteří budou pomáhat v těch obchodních řetězcích se zásobováním zboží a podobně. Vesměs se jedná o krátkodobé pracovní poměry.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste mluvila o tom, že hlavně se hledají ty dělnické profese, kdy stačí mít základní vzdělání. Přesto ale i nabízí úřad práce rekvalifikace. O jaké rekvalifikace je největší zájem?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Právě rekvalifikace jsou v hlavním městě, dá se říct, nejpreferovanějším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti. V Praze je největší zájem vlastně i obecně největší zájem o rekvalifikace zaměřené na získání řidičských a profesních průkazů. Je velký zájem o rekvalifikace určené účetním a samozřejmě také s velkým zájmem se setkávají kurzy určené pro získání základních dovedností s počítačem.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké aspekty rozhodují? Podle čeho si v dnešní době ten nezaměstnaný vybírá práci? Co chce?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Tak, ono je třeba říci, že v momentě, kdy člověk požádá o zprostředkování zaměstnání úřad práce a následně zařazení do evidence úřadu práce, tak se zavazuje také k tomu, že bude spolupracovat při tom zprostředkování. Jinak řečeno, nemůže odmítnout bez vážných důvodů vhodné zaměstnání. Určitě ale ta poptávka je ze strany uchazečů nebo pokud budeme mluvit o nejčastěji profesním složení uchazečů o zaměstnání, tak v Praze jsou to především pracovníci ve službách a v prodeji, což samozřejmě mluví nebo hovoří o tom, že mají zájem o tyto pozice tedy ve službách a v prodeji. Velký zájem je také o administrativní pozice a podobně. Na druhou stranu zase zaměstnavatelé mají největší zájem, a to napříč celou republikou o kvalifikované technické pracovníky.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaký je profil nejčastějšího uchazeče o práci?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Pokud budeme mluvit obecně, tedy v rámci celé republiky, tak jsou to nejčastěji uchazeči s nízkým vzděláním nebo se základním vzděláním. Průměrný věk teď v říjnu činil 42,6 roku. Když to zúžíme na Prahu, tak jedná se o primárně tedy o uchazeče se středním odborným vzděláním, to znamená o vyučené uchazeče. Podle profesí je nejvíce pracovníků ve službách a v prodeji a průměrný věk v Praze činí 42,3 roku.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak úřad práce podporuje absolventy, co pro ně děláte?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Absolventi jsou jednou ze skupin uchazečů o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči. Protože jsou to lidé, kteří ne vždy mají tu potřebnou kvalifikaci a ne vždy mají hlavně tu potřebnou praxi. I když musím říci, že i v tomto ohledu už se požadavky zaměstnavatelů snižují a řada z nich je ochotná si mladé lidi zaučit. Úřad práce se zaměřuje především na kariérové poradenství i v případě tedy absolventů a pomáhá jim v tom, aby pokud nemají praxi, aby jí získali, například v rámci krátkodobého dotovaného pracovního místa nebo na krátkou dobu. Nebo je možné taky, aby si doplnili kvalifikaci v rámci rekvalifikací. Určitě stojí za zmínku besedy, které úřad práce pořádá po celé republice a to už pro žáky základních škol, také středních i vysokých škol, určitě stojí za zmínku především v tomto podzimním období, kdy vlastně kumuluje nabídka různých burz vzdělání, veletrhů, řemesel, přehlídek škol a podobně, které buď úřad práce pořádá nebo spolupořádá a nebo se jich účastní.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete být konkrétní? Je někde teď nějaká burza práce nebo nějaká přehlídka, kam by naši posluchači mohli zamířit?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Určitě. Konkrétně v tomto týdnu probíhá v rámci celého Královéhradeckého kraje týden vzdělávání dospělých, kam ale mohou zamířit samozřejmě i mladší ročníky. Dále v Mladé Boleslavi probíhá přehlídka škol na Vsetínsku, na Kroměřížsku, příští týden budou probíhat ve Zlínském kraji. Opravdu je to napříč celou republikou a pravidelně informace o těchto akcích zveřejňujeme jak na stránkách úřadu práce, tedy www.uradprace.cz a nebo na Facebooku. Takže, pokud má kdokoliv zájem, stačí navštívit.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Našim dnešním hostem je tisková mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřina Beránková. Skoro polovina Čechů má v současnosti úvěr, ale ne všichni ho zvládají splácet. Pětina dlužníků má pohledávky po splatnosti. Vy jako Úřad práce České republiky letos už podruhé jste se stali hlavním partnerem akce Den bez dluhů. V čem tem ten den spočívá a na kdy připadá?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Tak, Den bez dluhů připadá na 15. listopad. V letošním roce proběhne akce ve dvou dnech, a to 13. a 15. listopadu. A proběhne na 35 kontaktních pracovištích úřadu práce. Jak už jste říkala, jsme hlavním partnerem, to znamená, že na těchto 35 kontaktních pracovištích úřadu práce jsme poskytli nebo poskytneme zázemí dluhovým poradcům společnosti Krup, která je pořadatelem nebo organizátorem této akce. Cílem je pomoci lidem, kteří mají tyto problémy a potřebují je nějak individuálně řešit, umožnit jim, aby si v tom dni došli do nejbližšího místa, kde tedy se tento den bude pořádat a tam probrali tu svou konkrétní situaci s dluhovým poradcem a nějakým způsobem vyřešili pokračování a splácení těch dluhů.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mnoho lidí si za tu svojí finanční situaci stydí, bojí se jí řešit, nechce se jim to řešit. Jak to mají překonat? Jak se mají třeba v ten dluhů, Den proti dluhům překonat a jít za tím poradcem?

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Tak, ono samozřejmě záleží na každém člověku, ale je důležité si uvědomit, že v momentě, kdy ten problém se bude odkládat, tak se může stát ještě horším a člověk se dostane do dluhové pasti. Den bez dluhů je unikátní v tom, že skutečně je to poradenství zdarma, je to poradenství v místě bydliště. Snažili jsme se vytipovat místa, kde je jednak nejvyšší nezaměstnanost a jednak nejvíce zadlužených lidí. A tomu dotyčnému, který tam přijde, bude skutečně ten poradce individuálně k dispozici, takže není důvod se obávat opravdu nebude se to řešit nikde na veřejnosti. Může opravdu probrat individuálně v soukromí tu situaci a dluhový poradce mu poradí nebo pomůže v řešení toho problému.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A informace zase najdou na stránkách Úřadu práce České republiky.

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Jednak na stránkách úřadu práce, na facebookovém profilu a také na samostatné specializované stránce nasedluhy.cz.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Našim dnešním hostem byla tisková mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřina Beránková. Děkuji, že jste přišla do pořadu K věci a na shledanou.

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí, Úřad práce ČR
--------------------
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, těším se na vás zase za týden ve stejnou dobu. Na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.