První ekologické pohřebiště v Česku. V Ďáblicích můžou lidé pochovat své blízké pod lučním kvítím

12. září 2023 10:00

V areálu Ďáblického hřbitova byl slavnostně představen Luční hřbitov, který se stal vůbec prvním pohřebištěm v České republice, určeným k ekologickému pohřbívání těl do země. Tento přírodní prostor doplněný altánem má kapacitu celkem 350 míst a jeho zřizovatelem je příspěvková organizace hlavního města Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy.

„Každý máme jiné zvyky a pohled na zlomové životní rituály, proto bychom měli mít i možnost rozloučit se s našimi blízkými po svém. O méně formální obřady i místa spojená s přírodou je čím dál tím větší zájem, stejně tak jako o udržitelné a ekologické pohřbívání. Jsem proto moc ráda, že Pražané budou mít i tuto alternativu,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví (za ODS).

Květinová louka

Unikátní pohřebiště v pražských Ďáblicích má charakter květinové louky, kdy jsou hrobovým místům vyhrazeny luční pásy, které mezi sebou oddělují kosené uličky. Obřady se budou odehrávat v jednoduchém altánu umístěném v centrální části pohřebiště.

Unikátní pohřebiště v pražských Ďáblicích má charakter květinové louky, kdy jsou hrobovým místům vyhrazeny luční pásy, které mezi sebou oddělují kosené uličky

Jednotlivé hroby nebudou nijak viditelně ohraničeny, nebudou na nich pomníky ani náhrobní desky, aby se nenarušoval charakter květinové louky. Zemřelí budou připomínáni jen dřevěnými destičkami se jménem, základními údaji a případně dalším textem.

Jen ekologické rakve

Zesnulé je na Lučním hřbitově možné ukládat do země pouze v ekologických rakvích – tedy v rakvích, které se v půdě zcela rozloží. Nejčastěji se bude jednat o schránky zhotovené z nemořeného a nelakovaného dřeva či proutí, bez plastových ozdobných prvků.

Obdobné nároky budou kladeny i na použité textilie: jak výstelka rakve, tak oblečení zemřelého musejí být vyrobeny z čistě přírodních a biologicky rozložitelných tkanin. Uložení těla bez pevné schránky, zavinutého pouze v plátně, jak je to běžné na mnoha přírodních hřbitovech v zahraničí, zde ale zatím možné nebude, neboť to dosud nedovoluje platná česká legislativa.

Les vzpomínek

„Pražské městské pohřebnictví se v posledních letech snaží citlivě naslouchat pozůstalým a vycházet vstříc jejich potřebám,“ říká ředitel Hřbitovů a pohřebních služeb hl. m. Prahy Martin Červený.

První krok směrem k ekologickému pohřbívání učinila městská organizace spravující pražské hřbitovy už v roce 2015. Tehdy byl – rovněž v areálu Ďáblického hřbitova – založen Les vzpomínek, kde je popel zemřelých ukládán ke vzrostlým stromům: buď v ekologických urnách, nebo formou vsypu. Ani v Lese vzpomínek však nejsou povoleny žádné pomníky; jména zemřelých nesou jen malé dřevěné destičky připevňované ke kmenům.

autor: JMys | zdroj: Magistrát hl. m. Prahy
Spustit audio