Vychutnejte si léto naplno s Rádiem Praha

3. červenec 2024 11:00

Soutěžte s námi o poukázky na nákup v československém Bistru U Býka v Hybernské ulici v hodnotě 2 tisíce korun. Jak na to? Od pondělí 8. července do pátku 12. července poslouchejte naše ranní vysílání v čase 8:15 a po zodpovězení soutěžní otázky, může být výhra vaše!

 

Halušky (ilustrační foto)

Pravidla soutěže

Prostudujte si podrobná pravidla soutěže.

Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“). Termín trvání soutěže: od 8. do 12. července 2024.

Soutěž probíhá na regionální stanici Rádia Praha.

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže

Ve vysílání Rádia Praha moderátor vyhlásí soutěžní otázku. První volající účastník, který zavolá na studiovou linku 221 553 926, a odpoví správně na soutěžní otázku, získá poukázku na nákup v československém Bistru U Býka v Hybernské ulici v hodnotě 2 tisíce korun. V případě, že volající účastník odpoví na soutěžní otázku špatně, moderátor dá šanci dalšímu volajícímu.  

Počet výherních kol

V době konání soutěže na Rádiu Praha se uskuteční celkem 5 soutěžních kol. Konkrétně v pondělí 8. července v čase 8:15, v úterý 9. července v čase 8:15, ve středu 10. července v čase 8:15, ve čtvrtek 11. července v čase 8:15 a v pátek 12. července v čase 8:15.

Výhra v soutěži

Denní výhrou v soutěži „Vychutnejte si léto naplno s Rádiem Praha“ v každém soutěžním kole je 1x poukázka na nákup v československém Bistru U Býka v Hybernské ulici v hodnotě 2 tisíce korun.  

Předání výhry

Denní výhra bude výherci odeslána do 30 dnů na adresu, kterou sdělí moderátorovi.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby jednající v rozporu s pravidly nebo osoby jednající nepoctivě nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru. Pořadatel může žádat po výherci součinnost v případě, že má podezření na porušení pravidel. Pokud výherce součinnost neposkytne, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené s výherním poukazem.

Prohlášení pořadatele

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány. Informace o zpracování osobních údajů soutěžících jsou uvedeny na https://informace.rozhlas.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju-a-zasady-pouziti-cookies-7754022.

 

autor: Tereza Čistotová | zdroj: České dráhy a.s.
Spustit audio