Proměna Rohanského ostrova a další projekty spojené s řekou. Vltava v centru dění na výstavě v Centru architektury a městského plánování

25. září 2023 11:30

Aktuálně zahájená výstava v Centru architektury a městského plánování nazvaná Praha zítra? Město a řeka podrobně představuje výsledky soutěžního dialogu na revitalizaci Rohanského ostrova. Ten spojí rekreační využití s přirozenou protipovodňovou ochranou. Vítězem se stal česko-belgický tým složený z ateliérů OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR.

Na území 56 hektarů vznikne povodňový park, který propojí člověka s řekou, zachová tamní biodiverzitu a efektivně přispěje k protipovodňové ochraně města. Tento, ale i dalších dvacet čtyři projektů propojených s vodními toky v metropoli, je k vidění v rámci výstavy v Centru architektury a městského plánování až do 17. prosince.

Škála projektů je široká a začíná velkými veřejnými realizacemi, jako je příměstský park na soutoku Vltavy a Berounky, první svého druhu v Česku, či komplexní proměna Trojské kotliny.

„Expozice také prezentuje menší projekty od úprav koryt přítoků Vltavy – Rokytky, Botiče nebo Motolského potoka – přes infrastrukturní stavby, reprezentované třeba novým Dvoreckým mostem a lanovkou v Podbabě, až po významné veřejné budovy na břehu řeky v podobě nového koncertního sálu – Vltavské filharmonie,“ vysvětluje Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

Nové využití Rohanského ostrova

Předmětem mezinárodního soutěžního dialogu na novou podobu Rohanského ostrova bylo navrhnout budoucí rozvoj veřejného prostranství podél řeky Vltavy. Lokalita, které se dlouhé roky nevěnovala pozornost, se tak stane místem nejen pro divokou přírodu, bydlení a práci, ale také odpočinek.

Vítězný tým nabízí díky konceptu sníženého terénu a vzniku promenády podél řeky cenný přístup k vodě. Park rozděluje do jednotlivých zón, které ubytují rozličné aktivity od kultury přes sport po prostor pro děti. Zároveň však nechává dostatek volného prostoru pro nerušený pobyt v přírodě.

Komise ocenila mimořádnou práci s rozhraním města a parku, v návrhu je cyklostezka povýšena na zelenou promenádu, která nabízí návštěvníkům a místním obyvatelům množství aktivit a zároveň chrání tamní pestrou faunu a flóru. Vítězné řešení přináší do lokality nové kvality a možnosti jejího využívaní, zodpovědně pracuje s pamětí místa i místními aktéry a střídmě a logicky na sebe navazuje jednotlivé etapy prací.

Čtěte také

V neposlední řadě projekt přichází s překvapivě efektivním a hospodárným přístupem k protipovodňové ochraně, kterou řeší pouze na pozemcích vlastněných městem, čímž předchází případným problémům při realizaci.

Návrh vítězného týmu klade důraz na cirkularitu – počítá s využitím stávajících materiálů v místě, začleňuje stávající biodiverzitu a tematizuje práci s historickým dědictvím, ať je to pamětní místo kostelních zvonů zabavených pro účely zbrojního průmyslu nacistickým Německem, nebo místní betonárna, kterou po jejím plánovaném uzavření citlivě transformuje na multifunkční kulturní areál. 

zdroje: IPR Praha , Magistrát hl. m. Prahy
Spustit audio

Související