Autor Kytice, Karel Jaromír Erben žil a zemřel v domě v Michalské ulici

Dům číslo popisné 440 na Starém Městě, v Michalské ulici, býval nazýván různými jmény. Říkalo se mu U Tří tykví, U Pěti tykví, U Tykvů nebo U Jelena. V domě krátce žil a zemřel Karel Jaromír Erben.

„Dům, byť dělá dojem domu starobylého, tak takovým není,“ vysvětluje historička Jaroslava Nováková.  Je novostavbou z roku 1935, ale fasádou napodobuje původní stavbu. První zprávy o ní pocházejí z roku 1360. K roku 1424 je doložen název domu „Ad cucumeres“ (U Tykví). Dům byl nejprve renesančně, po roce 1705 barokně přestavěn. Sousoší svatého Huberta od Ignáce Františka Platzera v průčelí domu pochází z 60. let 18. století. Platzer se inspiroval obdobným sousoším Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa v Tomášské ulici na Malé Straně.

Bývalý kostel svatého Michala, který dal Michalské ulici jméno

V roce 1932, kdy byl starý dům zbořen, objevily tu gotické fragmenty. Mimo jiné fresku z přelomu 14. a 15. století, která byla uložena v Muzeu hlavního města Prahy.

 

Sousoší svatého Huberta od Ignáce Františka Platzera v průčelí domu

Pod oknem v prvním patře najdete pamětní desku Karla Jaromíra Erbena. „On v tomto domě nežil až tak dlouho,“ říká Jaroslava Nováková, „přestěhoval se sem v roce 1867 a prožil tu pouze závěr života. A 21. listopadu 1870 zde zemřel.“ Erbena známe jako básníka, autora Kytice a sběratele lidových písní a pohádek. Méně známá je skutečnost, že byl právníkem, vynikajícím historikem a archivářem. V polovině 19. století sepsal první autentický seznam pražských ulic. Erben se také podílel na projektu vědeckého a kritického časopisu Obzor a byl jedním ze zakladatelů dodnes vycházejícího časopisu Právník.

Spustit audio