Do středověku vás přenese návštěva archeologického parku v Liboci

Chcete vědět, jak se žilo, bydlelo a pracovalo ve středověku? Na vlastní oči to uvidíte v archeologickém parku v Liboci. 

A že to tak opravdu bylo, to tady mají vědecky podložené. Zaměřují se totiž na praktické ověření středověkých pracovních postupů a technologií pomocí vědeckého experimentu. Mají tu přesné repliky středověkých nástrojů, nářadí, nádobí, keramiky, zkoušejí stavět ze stejných materiálů, jako naši středověcí předkové.

Součástí parku, který se stále rozrůstá, jsou středověké obytné a hospodářské budovy, rekonstruované podle nálezů odkrytých při archeologickém výzkumu u kostela svatého Petra na Poříčí nebo na náměstí Republiky v Praze 1. „Nejmodernější“ stavbou je rekonstrukce pozdně středověké zemědělské usedlosti. Té dominuje trojprostorový obytný dům, roubená stavba, opatřená hliněnou omazávkou a krytá valbovou doškovou střechou. Tento typ budovy se u nás stavěl neuvěřitelných 700 let!

V ohrazeném areálu najdete i studnu s roubenou konstrukcí, roubený špýchar s doškovou střechou, chlebovou pec, oboroh - přístřešek sloužící k uskladnění sena, a také nezbytné hnojiště (kam se chodilo na toaletu). Usedlost je obehnána takzvaným polským plotem, do země zatlučenými kůly vypletenými proutím. V areálu parku naleznete i keramickou pec, tkalcovskou dílnu s funkční replikou středověkého tkalcovského stavu, nebo rekonstruovaný šlapací soustruh na dřevo. Za použití replik původních nástrojů a zařízení si sami vyzkoušíte řadu každodenních činností našich předků.

V průběhu roku se v parku koná mnoho akcí pro veřejnost. Středověký masopust, Středověké Velikonoce, jarní a letní slavnost, vinobraní, Mezinárodní den archeologie, Svatomartinské posvícení, Středověký advent. Z nabídky akcí se vymyká divácky velmi oblíbený Římský den, kterým se návštěvníci vracejí ještě o mnoho století zpět před středověkou dobu. V rámci Římského dne uvidí výcvik, tábor a boj legionářů, římské senátory, boj gladiátorů v cirku nebo zvířata, která se mohla u antického dvora objevit. Letos na Římský den možná dorazí slon, který nás vrátí do doby punských válek a Hannibala. Lze ochutnat také antickou kuchyni.

V libockém archeologickém parku je otevřeno denně od 9 do 17 hodin, můžete si park projít, prohlédnout stavby, vždy je tam někdo, kdo vám podá erudovaný výklad. Pro větší skupiny (školní i rodinné) na objednání, nebo v rámci různých akcí pro kohokoliv, je tu možnost vyzkoušet práci v tesařské dílně s přesnými replikami středověkých nástrojů, práci středověkého zemědělce – vymlácení obilí, umletí na rotačních kamenných mlýncích a pečení chleba. Nebo práci ve tkalcovské dílně. Zájemci o archeologii si mohou zkusit objevit kosterní pozůstatky v takzvaném cvičném hrobě.

Spustit audio