Františkánská zahrada: ostrůvek klidu v centru města anebo zkratka

Zelený ostrůvek klidu a pohody v centru velkoměsta, to je Františkánská zahrada. Původní klášterní zahrada karmelitánů u kostela Panny Marie Sněžné vznikla po roce 1348. Poté, kdy Karel IV. založil Nové Město. Od počátku 17. století je zahradou františkánů observantů, kteří upravili její středověké jádro. Zahrada je spojnicí mezi Václavským a Jungmannovým náměstím.

Středověká klášterní zahrada mívala hlavně užitkovou funkci. Krášlily ji záhony bylinek, květin a zeleniny. I ovocné stromy. Františkáni pěstovali také koření. Po vyplenění kláštera a sousedního chrámu pražskou spodinou a venkovskými loupeživými bandami byla v 18. století zahrada znovu založena. Obnoven byl pavilon v jejím středu, jehož strop freskami vyzdobil mnich Benedikt. V západním křídle zahrady stával letní refektář a klášterní lékárna a u severní zdi byla vyhloubena studna. Později tu byla k vidění také ozdobná fontána a kolem ní sochy světců.

Za druhé světové války němečtí okupanti v zahradě vyhloubili dvě protipožární nádrže. Zasypány byly postupně až v letech 1980 a 1985. Františkánská zahrada se veřejnosti zpřístupnila v roce 1950. Na počátku devadesátých let prošla generální rekonstrukcí, podle návrhu architekta Josefa Kuči. Tehdy do zahrady přibyl i prameník (pítko) nazvaný Chlapec s mušlí, prameník Divoženky nebo Poletuchy a plastika Ezop.

Vstup od Václavského náměstí z pasáže Alfa zdobí brána se 16 plastickými výjevy ze života svatého Františka. Současný půdorys zahrady je shodný s raně barokním členěním. Osu tvoří široká spojovací cesta vedoucí okolo altánu, u kterého najdete oplocenou bylinářskou zahrádku. Dětské hřiště je odděleno zdí s popínavými rostlinami. Větší část zahrady je odpočinková, bílé lavičky lákají k posezení, klábosení, čtení nebo konzumaci nedaleko zakoupené zmrzliny. Živé ploty zajišťují soukromí, ovocné stromy voní a množství růžových keřů dokresluje dojem, že jste si na chviličku odskočili do ráje. Zahrada je pro veřejnost otevřená od 8 do 19, v letním období od 7 do 22 hodin.

Spustit audio