Kolik postav najdete na pomníku svatého Václava?

Pomník svatého Václava stojí na Václavském náměstí od roku 1912. Vytvořil ho Josef Václav Myslbek a pracoval na něm víc než třicet let. 

Galerie hlavního města Prahy o pomník pečuje už 55 let

Figury světců byly ke svatému Václavovi na koni dosazovány postupně. Nejprve svatá Ludmila, pak Prokop, Anežka a poslední svatý Vojtěch, už po Myslbekově smrti.

Okolo pomníku vede umělecko-kovářské zábradlí, motivem prvků řetězu je trojice lipových listů. Celá stavba i s kopím měří asi 7 a půl metru, figury jsou vysoké 3 metry. Sousoší je symbolem české státnosti.

Myslbek zvolil netradiční podobu svatého Václava jako bojovníka. Původní model, se kterým se zúčastnil soutěže na vytvoření sochy, byl následně mnohokrát změněn. Při tvorbě hlavní části pomníku se Myslbek inspiroval svatováclavským pokladem: přilbicí, mečem a drátěnou košilí. Velkou pozornost věnoval také podobám tváří všech světců, svatý Vojtěch má prý tvář arcibiskupa Františka Schönborna a svatý Prokop zase tvář Myslbekovu. Modelem pro sochu koně se stal sedmiletý hřebec Ardo III., východofríský teplokrevník, patřící armádě.

Pomník je umístěn v horní části Václavského náměstí, s Národním muzeem v pozadí

Vlastní socha svatého Václava váží něco kolem 5,5 tuny. Sousoší je zhotoveno z bronzu. Na pomníku se nachází nápis: SVATÝ VÁCLAVE VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ KNÍŽE NÁŠ NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM. Na chodníku před pomníkem se nalézá datum: 28. X. 1918. Pomník svatého Václava je kulturní památkou České republiky.

Ozdobný bronzový řetěz kolem pomníku byl instalován v roce 1979
Spustit audio