Na otevření pražské továrny na dynamit přijel sám Alfred Nobel

Přírodní památku Zámky objevíte kousek za zoologickou zahradou a trojským útulkem pro psy, směrem ven z města, u Vltavy. Po turistické stezce můžete vystoupat na vyhlídku na skalnatém ostrohu. Tam se kdysi rozkládalo hradiště, obývané lidmi řivnáčské kultury. A pod ostrohem vyrostla na konci 19. století továrna na dynamit. Na její otevření dohlížel sám vynálezce, Alfred Nobel.

Svahy přírodní památky Zámky, orientované k jihu, jsou porostlé teplomilnými rostlinami. Území přírodní památky je významným útočištěm teplomilných druhů hmyzu a hnízdištěm ptáků. Na skalnatém ostrohu nad Vltavou je vyhlídka. Kdysi (asi 2 900 let před naším letopočtem) tu bývalo opevněné sídliště, zvané Zámka. Archeologické nálezy dokládají osídlení lidmi řivnáčské kultury.

Podél přírodní památky vede známá cyklostezka. A v rokli vpravo od vyhlídky vznikla ke konci 19. století továrna na dynamit. Jediná u nás. Alfred Nobel vynalezl dynamit v roce 1866 a zdejší továrnu začali dělníci budovat už dva roky nato. A když se v roce 1870 otvírala, byl u toho Nobel osobně. Areál se skládal z provozních budov a budov s byty pro dělníky. Dnes tu najdete několik zchátralých budov a zděný komín, asi 23 metry vysoký. Podle územního plánu by ale místo do budoucna mělo sloužit k rekreaci. Nedaleko odtud slouží návštěvníkům přívoz, který je může přepravit do Prdbaby na druhý břeh Vltavy.

Továrna na dynamit byla otevřena roku 1870
Přírodní památka Zámky s vyhlídkou
Alfred Nobel
Spustit audio