Nádraží Praha-Těšnov: provoz obnoven, v expozici ve Špejcharu ctěnického zámku

V květnu roku 1875 začalo v Praze fungovat nové nádraží. Těšnov. O necelých sto let později, v souvislosti s výstavbou Severojižní magistrály, byl na nádraží ukončen provoz, posléze bylo zrušeno a budovy odstřeleny.

Jak nádraží Těšnov vypadalo a jaké vlaky tam jezdily, to ukazuje expozice s modelem nádraží, kterou najdete ve Špejcharu zámeckého areálu Ctěnice.

Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti H0. Jde o přesný model krásné nádražní budovy, otevřené před 144 lety a zničené před 34 lety. Modelové kolejiště, postavené podle skutečnosti s využitím dobových plánů a dalších historických pramenů, je digitálně řízené a ukazuje nejen provoz vlaků na nádraží, ale zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží.

Modelové kolejiště v měřítku 1 : 87 nabízí reálnou představu o podobě nádražní budovy, vystavěné společností Rakouské severozápadní dráhy. Model budovy, zahrnující i pozoruhodnou sochařskou výzdobu, vznikl metodou 3D tisku. Součástí modelu nádraží je i areál lokomotivního depa, zobrazující místa pro zbrojení lokomotiv vodou a zejména uhlím pomocí zauhlovacího jeřábu, jejich údržbu v odkalovací jámě, dvojkolejnou průjezdnou remízu, funkční točnu, rovněž tak stavědlo, vodárnu nebo nákladní skladiště.

Provoz na těšnovském nádraží ustal v roce 1972 a v březnu 1985 byla demolována poslední a architektonicky  nejcennější  část nádražní budovy. Ovšem provoz na muzejním modelovém nádraží opět funguje a lokomotivám se kouří z komína. A tak i dnes lze zažít atmosféru časů, kdy se osobním vlakem do Turnova cestovalo ve dvouosých vagonech s dřevěnými sedadly přes zastávku Karlín přístav.

Expozice v zámeckém areálu ve Ctěnicích je otevřená od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Projít se můžete také zámeckým parkem a prohlédnout si další expozice a výstavy v areálu zámku, který je jednou z budov Muzea hlavního města Prahy. Webovou výstavu s mnoha dobovými fotografiemi nádraží Těšnov najdete zde: www.muzeumprahy.cz.

Spustit audio