Přepis: K věci Štěpánky Duchkové - ředitel Národního muzea Michal Lukeš

Hostem byl v pátek 29. ledna ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. Do studia dnes přišel ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Vítejte v pořadu K věci.

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Dobrý den přeji.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane řediteli, Národní muzeum slaví za dva roky 200. výročí a vy byste do té doby chtěli opravit tu krásnou historickou budovu na Václavském náměstí. Jak to teď vypadá, jak ta oprava aktuálně pokračuje, co se u vás děje?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Tak teďko já jsem, na rozdíl od minulých let, celkem optimista, protože jsme nabírali dost veliké zpoždění, ale minulý rok už jsme konečně mohli začít tu fyzickou rekonstrukci, která je nyní v plném proudu, zatím jde všechno podle plánů, harmonogramů. No a co se týká té historické budovy, no vypadá to tak, že se tam staví, že muzeum by se teďkom zevnitř vůbec jako nepoznalo, dělají se bourací práce, začíná...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co tam bouráte?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
No bouráme příčky a zdi, který tam nemají co dělat a zároveň to muzeum neprochází jenom jako rekonstrukcí, ale určitou úpravou, například v podzemních částech vznikne takové jakoby sociální zázemí a hlavně vyústění vlastně do té chodby spojovací mezi naší novou, což je bývalé Federální shromáždění, a historickou budovou a ta už se vlastně začala teďko také budovat, zakryly se veškeré památky, obrazy a tak dále, aby se během těch těžkých prací nepoškodily. No a až ta rekonstrukce za rok a půl řekněme postoupí do další fáze, tak se potom odkryjí a nastane ta druhá fáze, dodělávání těch interiérů a restaurování těch mnohdy úžasných maleb, generace Národního divadla, Ženíšků a tak dále.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co děláte vy? To chodíte ty řemeslníky opravovat, koukáte se, jak to dělá, napomínáte je?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
No tak to já asi, asi úplně nechodím, já na tu stavbu chodím velice často, ale neopravuju řemeslníky, ale nechávám si od mých lidí a od vlastně hlavně od toho vedení stavby, dělat určité reporty, dívám se, jakým způsobem to tam probíhá a funguje. Ale samozřejmě práce ředitele muzea není pouze kontrolovat stavbu, ale Národní muzeum není pouze jedna budova. My těch budov máme po celé republice téměř 40 a 20 z nich jsou expoziční budovy, které jsou uzavřené veřejnosti, jako je už ta zmiňovaná vedlejší budova, která je teďko, jsme vybudovali expozici Archa Noemova a při...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Federální shromáždění bývalé...

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Federální shromáždění a vedle toho připravujeme velkou výstavu věnovanou retru, celému 20. století, patří pod nás například Národní památník na Vítkově, nebo Náprstkovo muzuem, kde vlastně už za pár dnů otevřeme unikátní výstavu Afghánistánu, ze sbírek vyloženě z Kábulu, z Afghánistánu, patří pod nás například České muzeum hudby, které funguje, fungují expozice hudby a ta dočasné výstavy, připravujeme velkou výstavu o Karlovi IV., protože letos je silný ročník Karla IV. A mnoho dalších záležitostí. Takže já myslím, že ředitel muzea se nenudí...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nenudí.

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
A to jsem vyjmenoval jenom ty věci, které jako jsou, jsou směřované na návštěvníka, na veřejnost. Samozřejmě muzeum je vědecká instituce, je to vlastně velký sklad a je to provozní organizace, takže já mám práce dost.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se vrátím k tomu Federálnímu shromáždění. To je budova, která má takovou, pro mě aspoň, velmi zvláštní atmosféru a když jsem tam šla poprvé, tak jsem se tam nesmírně těšila, byla jsem nesmírně zvědavá na tu budovu. Teď ji tedy bude propojená s historickou budovou tím podzemním, podzemní chodbou...

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Chodbou...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Změní se nějak samotná ta budova Federálního shromáždění v souvislosti s rekonstrukcí s historické budovy?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
No tak ono teďko my jsme vlastně dokončili tu rekonstrukci nové budovy, ale jenom částečnou, nějakou generální rekonstrukci jsme nedělali a nemáme ani ambici měnit tu architekturu, to je ještě zapotřebí říct, že to jsou vlastně budovy dvě, jedna je funkcionalistická z 30. let a byla to bývala pražská burza, to když pojedete okolo po magistrále, tak to je spodní, šedivá, řekněme kostka, nebo kvádr. A nad ní vlastně v 60., v 70. letech architekt Práger a jeho kolegové vybudovali nadstavbu ten /nesrozumitelné/ a to je vlastně ta současná nadstavba jako taková. No a my tu budovu hlavně zpřístupňujeme. To znamená, že jsme udělali jsme bezpečnostní a návštěvnické, jak už jsem říkal, úplně nahoře jsme vybudovali Archu Noemovu, bývalé Sněmovně národů a teďko postupně tam vlastně budou přibývat další výstavní sály a plochy, plus nějaké, řekněme, zázemí pro ty návštěvníky a už jsem tady zmiňoval tu velkou výstavu Retro, což vlastně má jako by měla, má to být taková nostalgická, nostalgické ohlédnutí za posledními 100 lety, začínaje první republikou, konče 90. léty a bude mít sekci pro muže, pro ženy a pro děti. A zároveň ta budova sama je do jisté míry retro, proto to právě umisťujeme přesně do těchhle těch prostor...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Se přímo hodí, ano.

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Myslím si, že to je určitej genius loci těch 70. let, tam můžeme je krásně simulovat.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Je tedy, pane řediteli, reálné, že tu historickou budovu otevřete opravdu v tom roce 2018 u příležitosti 200. výročí muzea?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Tak já si myslím, že je naprosto reálné, že ji opravíme, to znamená ta stavební část. Bezpochyby teďkom, protože nestihneme 100 % všech expozic, ale aspoň jednu část si myslím, že, že stihneme, plus, protože to Národní muzeu bude slavit vy, 200 let výročí, ale to není jediná osmička, kterou budeme slavit, druhé a možná ještě větší výročí je vlastně 100 let od založení a vzniku Československa. Takže my vlastně připravujeme a autoři aspoň část expozic, ale především připravujeme velkou československou výstavu, která měla vlastně první velkou výstavu v té historické budově už vlastně v říjnu, v říjnu 2018. Takže po těch zdrženích, které jsme měli v minulých letech, asi nestihneme stoprocentně udělat všechny expozice, ani to nechceme hnát násilím jako dopředu, ale bezpochyby ta budova se daří otevření v roce 18 dočká.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme teď k té samotné historické budově. Za druhé světové války ji zasáhla bomba, potom v 68. ji poškodily, střelba, náboje. Po něčem takovém teď po té rekonstrukci už nebudou stopy, nebo tam zachováte alespoň část, aby to mělo tu historickou vzpomínku?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Tak po tom zásahu tou německou bombou, tak tam už stopy nejsou dnes, to už byste nepoznali, ale samozřejmě asi nejviditelnější je ta, jak jsem říkal ty Grečkovy fresky, Grečko, maršál Sovětského svazu velel té invazi, tak se tomu říká i Grečkovy fresky, to jsou ty střely, které jsou vidět na celém průčelí Národního muzea, tak ty částečně zachovány budou. Ne v celé té míře, protože to není památka, to je vlastně poškození té budovy doposavad, ale budou určitě na dvou sloupech průčelí budovy tak, aby tam byly v podstatě zatím navždy, nebo snad na nějakou delší dobu a zároveň dole vlastně pod nimi bude pamětní deska, která bude připomínat, co se tam v roce 68 stalo, plus tam bude nějaký multimediální kiosek, který v několika různých jazycích to podrobněji vysvětlí, že vlastně nenecháme to muzeum jako schválně neopravené, ale že je to vlastně, že se, že se stalo určitým symbolem invaze roku 68, částečně i potom symbolem těch zmařených nadějí po roku 69 a vlastně i před ním se upálil, před muzeem se upálil Jan Palach, takže to tam bude, bude takto zachováno v nějaké historické souvislosti. No samozřejmě uvnitř muzea v rámci expozic moderních dějin to bude akcentováno také, takže to bezpochyby nezmizí.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Změní se nějak barva fasády Národního muzea?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Ona se nezmění. Ona se vrátí do novoty, to znamená, že bezpochyby aspoň na pár let zesvětlá, protože ona je pískovcová a původně byla samozřejmě mnohem světlejší a během té rekonstrukce bude očištěna a opravena. Bude to zhruba tak, když se teďkom půjdete podívat na Národní divadlo, které právě dokončilo opravu své fasády, tak je podstatně světlejší, takže i tak to bude, co se týká Národního muzea než opět magistrála, exhalace tuto fasádu zčernají, ale jinak fasáda jako taková se nezmění, protože ta je součástí národní kulturní památky a bude pečlivě restaurováno včetně výzdoby a nápisů.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Velmi důležitá otázka pro mnoho lidí. Jaký...

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Neříkejte, neříkejte velryba...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jo, ano, musím, jaký bude osud slavné kostry plejtváka? No pro mě samotnou je to důležité, já s tím mám spojené dětství.

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
A spojené dětství s tím už má několik, několik generací. Nemusíme se obávat. Ta kostra plejtávka je dokonce jeden z našich limitujících faktorů, že kde nemůžeme změnit dispozice expozic, takže vlastně zoologická expozice musí být tam, kde je ta kostra. Zaprvé se do jiné místnosti nevejde, ač už teďko je o 7 vlastně článků té páteře zkrácena a zadruhé ona je v tak špatném stavu a byla špatně zakonzervovaná, takže nejde vlastně od toho stropu sundat, musí vlastně zůstat během rekonstrukce na místě. Takže momentálně vlastně byla celá naskenovaná, 3D zobrazená a teď je velice pečlivě speciálním obalu se sledováním klimatu a věcí zabalená, aby ta přečkala tu rekonstrukci a stejně jako ty vzácné obrazy a malby, tak na závěr rekonstrukce bude restaurována na místě a stane se opět, řekněme, tím středobodem nejenom zoologické expozice, ale bezpochyby i jedním ze symbolů Národního muzea a stejně tak zůstanou až /nesrozumitelné/ ostatní budou velice moderní, tak zůstanou zachovány aspoň část té mineralogické expozice, to jsou ty kamínky v černých vitrínách, že vlastně nejstarší expozice Národního muzea po postavení historické budovy a ta tam zůstane taky jako určitej takovej muzeum muzea.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
To jste mě uklidnil, pane řediteli.

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Takže určité jako pevné body našich dětství...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zůstávají na místě.

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Připomenete si je na výstavě Retro a potom se, potom, potom se půjdete podívat do nové expozice.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na plejtváčka. Velmi neutěšený je park u budovy muzea. Tam se scházejí narkomani, neutěšený je i ten podchod tam, který vede od metra k tramvaji. Změní se tam něco?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
No my doufáme, že ano, tam bysme to muzeum poté, co byla v 70. letech postavena magistrála, tak /nesrozumitelné/ ostrovu pirátů, protože ona je vlastně odříznuté jak od Vinohrad, tak od Václavského náměstí, kam přirozeně patřilo, Svatý Václav, fontána teď mezi tím jezdí tisíce aut denně. My jsme v první fázi bojovali za přeložku magistrály a zklidnění té magistrály, což se bohužel, co se týká politických záležitostí a potom ekonomické krize, nepovedlo. Lituji toho a pevně doufám, že jak to muzeum ještě víc ožije, že se trošku podaří ta zóna socializovat. Samozřejmě v rekonstrukci, protože část toho parku Čelakovského sady používáme jako stavební zázemí, tak my vlastně na náklady té stavby potom budeme dávat do pořádku, ale já mám ještě ambicióznější plán, /nesrozumitelné/ bych probírat s hlavním městem Prahou a Prahou 1. Já si prostě dokážu představit, že by se v těch Čelakovskýho sadech nebyl pouze park, natož plný feťáků, ale že by tam mohlo vzniknout třeba i nějaké open air muzeum, máme třeba velké archeologické sbírky, kde by si vlastně lidé pod šir... A děti a mohly vyzkoušet jak pracuje třeba archeolog, nasimulovat tam nějaké archeologické naleziště a myslím si, že by to téhle zóně i muzeu jako velice pomohlo. Ale říkám, to není naše území, to nepatří Národním muzeu a státu, to je městský pozemek, takže snad až se trošku usedne si politická situace na pražském magistrátě, tak bych rád...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to budete řešit.

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
S primátorkou, případně s budoucím primátorem, bych to rád řešil.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste loni vyhlásili architektonickou soutěž na podobu těch expozic budoucích, někdy v polovině roku by mělo bt jasno, jak to dopadlo. Vy už jste ale určitě ty návrhy viděl. Co jim říkáte?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Já jsem je neviděl. Já jsem, já jsem je...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste je neviděl?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Já jsem je neviděl ani, ani je nechci vidět, protože to...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy nejste ani v té komisi, která je rozhoduje?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Já nejsem v té hodnotící porotě. Já jsem vlastně ředitel, to znamená, jsem zástupce toho vyhlašovatele...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to nejde.

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
A no asi bych se na ně podívat jít mohl, ale já v podstatě ani nechci, protože ono teďkom necháme konat tu porotu, která je myslím, že velice zajímavě postavena, sedí v ní osobnosti a lidé s velkou odbornou erudovaností a my jim jako věříme, že vyberou něco, co bude opravdu jako funkční a zároveň, zároveň zajímavé. A já to asi nechci nějakým způsobem, způsobem ovlivňovat. Samozřejmě to závěrečné rozhodnutí a ten podpis bude můj, ale porota právě momentálně začala zkoumat a hodnotit ty jednotlivé návrhy. Ono jich je několik desítek, takže nebo více než dvě desítky, takže ono to, ono to chvilku potrvá, aby zodpovědně rozhodli a potom samozřejmě je seřadí od jedničky do, do X...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Znamená to, že když se vám jednička nebude líbit, tak ale stejně nejdůležitější je hlas poroty, vy se k tomu nemáte co vyjadřovat?

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Já /nesrozumitelné/ část poro..., poroty. Já v podstatě můžu jen, pokud bych tam zjistil nějaké jako pochybení...

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nesrovnalosti...

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Nesrovnalosti, tak to samozřejmě můžu nějakých zákonných důvodů jako zarazit, ale to není právě o jednom člověku, ani já bych si neosoboval právo do toho vnášet nějakej svůj subjektivní pocit. To ani, proto jsme to, proto jsme to vyhlásili tou, tou vlastně velkou architektonickou soutěží, abysme dosáhli, řekněme, pokud možno širokého, objektivního konsensu a na, na, na, na té záležitosti a našli to nejvtipnější a nejpraktičtější, nejpraktičtější řešení. Ale návštěvníci se nemusí bát, že by jako nevěděli, že jsme vybrali jedno, ale co byly ty ostatní, protože chceme, a taky i podle vlastně pravidel tenhlecté soutěže a Komory architektů následně doufám, že v létě, ty všechny návrhy budou vystaveny. Takže i veřejnost uvidí, z čeho se vlastně vybíralo a co se nakonec vybralo.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Naším dnešním hostem byl ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Pane řediteli, děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Michal LUKEŠ, ředitel Národního muzea
--------------------
Já děkuju za pozvání. Krásný den. Na shledanou.

Štěpánka DUCHKOVÁ, moderátorka
--------------------
Za týden se opět uslyšíme v pořadu K věci. Na shledanou milí posluchači.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?