Ubytovací kapacity pro ukrajinské Romy nabízí málokdo, dostávají se mimo systém, říká Martin Šimáček

Tématem pořadu K věci byla pomoc ukrajinským uprchlíkům, jejich ubytování v hlavním městě a celkový vývoj situace. Řeč byla také o projektu městských ubytoven. Hostem Štěpánky Duchkové byl ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček.

Centrum sociálních služeb Praha se do pomoci lidem prchajícím před válkou na Ukrajině zapojilo hned od začátku. Poskytuje ubytování těm nejpotřebnějším a zároveň spolupracuje s Krajským asistenčním centrem. „Provádíme tam takzvaný assessment, což znamená, že pomáháme všem složkám integrovaného záchranného systému s těmi lidmi hovořit, mapovat jejich potřeby a připravovat je na ubytování,“ uvádí Martin Šimáček.

Nedostatek ubytovacích kapacit pro uprchlíky

Upozorňuje ale, že ubytovací kapacity pro ty nejzranitelnější už nestačí. Nejvíc se to týká ukrajinských Romů. „Dostávají se mimo systém, ubytovací kapacity pro ně nabízí málokdo. V České republice jsou sociálně vyloučené lokality, ve kterých žijí Romové, a jak lidé, tak města a obce nechtějí na svém území ještě více romských utečenců z Ukrajiny. Odpor veřejné správy k nabízení možnosti podpory ubytování těmto lidem je velký.“ Podle Martina Šimáčka vláda přijala usnesení o tom, že kraje mají vyčlenit určité kapacity pro tyto lidi, ale kraje to odmítají. „A ty kapacity, které se nabízely, prostě nevytvářejí dobré podmínky pro bydlení a tam je ten zakopaný pes.“

Podle zkušenosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině ve Vysočanech počet uprchlíků stále klesá. „Přicházejí třeba ti, kteří neměli tolik sil z té války utéct, neměli k tomu prostředky. Jsou častokrát zbědovanější, zranitelnější. Pro ně kromě toho ubytování potřebujeme i ostatní pomoc - intervenci, pokud mají nějaká traumata, sociální pomoc, pomoc při vzdělávání dětí.“

Projekt městských ubytoven

Dalším tématem pořadu K věci bylo plánované otevření městských ubytoven určených pro lidi bez domova nebo lidi v bytové tísni. „Městské ubytovny tu mají být jako nástroj pomoci pro ty, kteří by jinak nebydleli. A samozřejmě mají mít větší standard, nejsou to žádné podřadné ubytovny. My jako Centrum sociálních služeb jsme koordinátorem fungování ubytoven a současně i sociální práce.“

Kdy budou městské ubytovny v provozu? Jaká budou kritéria pro zájemce a jak dlouho tam budou moct zůstávat? Poslechněte si celý rozhovor.