Ulic s rybářskými názvy je v Praze několik desítek

Pstružná, V rákosí, Rybničná, Nad rybníkem, Na sádce a další a další. Ulic s rybářskými názvy najdete v hlavním městě mnoho. Městem protéká Vltava, je tu nespočet rybníků a pražské trhy přetékaly rybami už ve středověku. Později, v 17. a 18. století, prosperoval prodej ryb třeba v Rybné ulici: speciální porybný tam trestal prodejce, kteří prodávali podměrečné ryby.

Ve středověku ryby tvořily jednu ze základních potravin chudších obyvatel. Později se staly vyhledávanou pochoutkou movitějších, vždy však hrály důležitou roli v životě Pražanů. Obchod s rybami a výběr cel či daní z něj měli pod dohledem zvláštní královští úředníci, pražští rychtáři či speciálně jmenovaní porybní. Vynášel také chov ryb na území Prahy. Rybí handlíř Ignác Sixta provozoval v polovině 18. století rybník ve Stromovce za roční pronájem ve výši jedné kopy zlatek (tedy 60 zlatek, v hodnotě asi deseti krav). A přesto vydělával.

Na prodej ryb v Rybné ulici dohlížel zvláštní porybný jmenovaný pouze pro tento účel. Mohl trestat každého, kdo prodával podměrečné ryby nebo si rozbalil zboží na místě, jež k tomu nebylo určené. Příjmy z těchto pokut tvořily nemalou část jeho výdělku. Prodej ryb v Rybné ulici prosperoval v 17. a 18. století. Pokud byste se chtěli podívat, jak Rybná vypadá dnes, najdete ji za obchodním domem Kotva.

Ulice Na Slupi, kudy jezdí tramvaje a známá je v současnosti především Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty UK, dostala jméno podle pasti na tažné ryby. Tedy třeba na lososy nebo úhoře. Zařízení jménem slup, jež se často vsazovalo do jezů, fungovalo na principu koše či proutěné ohrady s úzkým vstupním otvorem a zásobníkem na úlovek, z něhož ryby nemohly uniknout zpět do řeky.

Ulice Na Slupi, jezdí tu tramvaje a sídlí botanická zahrada

Haltýř, z německého slovesa halten – udržet, uchovat. To bývala drobná stavba určená k chlazení potravin tekoucí vodou, historická obdoba ledničky. Haltýř se také říká objektu určenému k uchování živých ryb. Uzavíratelná perforovaná nádoba ponořená pod vodou, nebo ve středověku malý rybník - sádka, který byl poblíž téměř každého hradu nebo hradiště. Tam se navozily živé ryby a odtud se postupně pro potřeby hradu vylovovaly. Trojská studánka Haltýř je pramenem potoka stejného jména. Od středověku byla zdrojem vody pro celé osídlení Tróji. A je možné, že tu naši předci přechovávali také nalovené ryby. Můžete se tam zajít podívat ulicí K Haltýři.

Ke studánce trojský Haltýř dojdete ulicí K Haltýři

Ulici Na Rybníčku objevíte nedaleko Václavského náměstí, mezi tepnami Ječnou a Žitnou. Stojí tu rotunda svatého Longina (je připomínána už k roku 993), kostel svatého Štěpána, zvonice a sousedí s ulicí V Tůních. Osada Rybníček patřila k původním lokalitám, které se rozkládaly na území budoucího Nového Města pražského.

Ulice Na Rybníčku s rotundou svatého Longina

V Rybářské 3/5 sídlí pražská organizace Českého rybářského svazu. Ulice Mezi rybníky na Šeberově skutečně prochází mezi rybníky Šmejkalem, Brůdkem a Šeberovským.

A v Praze najdete ještě ulice Pod Haltýřem, Baštýřská, Do rybníčka, K Rybníčkům, Na Rybářce, Na sádce, Na vrších, Nad rybníkem, Pod rybníčkem, Pstružná, Rybničná, Sádky, U rybářství, U rybníčka, U rybníka, V rákosí, V rybníčkách nebo Za rybářstvím. Ulic s názvy vonícími rybami a rybníky je v Praze určitě ještě daleko víc. A pokud byste si v hlavním městě chtěli zajít na ryby, kde s prutem usednout, to se dozvíte z našeho webu zde: Kam v Praze na ryby.

Spustit audio