V tanečním sále Colloredo-Mansfeldského paláce se potkal Mozart s Casanovou

Jen pár kroků od Karlova mostu, v Colloredo-Mansfeldském paláci v Karlově ulici, najdete jeden z nejkrásnějších tanečních sálů u nás. Prohlídka paláce na nároží představuje reprezentační prostory, z velké části v autentickém stavu. Není tu nábytek, ale atmosféra dýchá dobou minulou. Galerie hlavního města Prahy palác zpřístupnila veřejnosti před plánovanou rekonstrukcí. Ve druhém patře paláce pořádá výstavy, převážně mladých umělců.

Barokní objekt byl postaven na základech románské a gotické zástavby a renesanční budovy. Mezi jeho majitele patřily zajímavé osobnosti: od hraběte Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného za účast při pražském stavovském povstání, přes jezuitský řád, saského kurfiřta, krutého hraběte Bredu až k Pavlu Jindřichovi, knížeti z Mansfeldu-Fondi. Kníže nechal v letech 1736-7 původní palác, navržený zřejmě Giovannim Battistou Alliprandim, přestavět do vrcholně barokní podoby. Definitivní novorokokovou tvář interiérům stavby v šedesátých letech devatenáctého století vtiskla rodina Auerspergů, která pak kolem roku 1900 přestavěla velkou část paláce na luxusní činžovní dům.

Nejkrásnějším a zřejmě nejlépe dochovaným prostorem paláce je taneční sál. Autory nástropní fresky jsou freskař Pietro Scotti a kvadraturista Giovanni Battista Zeist. Freska znázorňuje Apoteózu císaře Karla VI. V paláci se potkávaly známé osobnosti, třeba Mozart s Casanovou, později sem občas zaskočil Alois Jirásek. Konalo se tu i poslední zasedání královské rady „zimního krále“ Fridricha Falckého po bitvě na Bílé hoře v roce 1620.

Taneční sál v autentickém stavu z roku 1737
Prohlídková trasa zpřístupňuje reprezentační prostory piana nobile
Colloredo-Mansfeldský palác, to je budova vpravo s bohatě zdobeným portálem
Z výstavy ve druhém patře paláce
Spustit audio