Zikmund, největší zvon u nás, váží 16 a půl tuny

Zvonice neboli velká jižní věž katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, bezmála sto metrů vysoká, je dominantou celé katedrály. Vstoupit do ní můžete ze III. nádvoří Pražského hradu. Nabízí jedinečný výhled na město. Během výstupu po 294 schodech se vám naskytne i pohled na zvony Svatovítské katedrály. V horní zvonici je jich šest a v dolní jeden, zvon Zikmund, který je největším zvonem u nás.

Se stavbou věže začal už Petr Parléř na konci 14. století. Její radikální úpravy pak provedl ke konci 19. století Josef Mocker za novogotické dostavby katedrály. Další úpravy ochozového patra a krovu provedl jeho nástupce Kamil Hilbert. Zikmund, největší zvon v České republice umístěný ve věži katedrály, váží odhadem 16,5 tuny. Pochází z roku 1549 a představuje dílo kovolijce Tomáše Jaroše z Brna. Cín zvonoviny pochází ze Slavkova a měď ze středního Slovenska. Zvon vyniká nádhernou reliéfní výzdobou. Některé prvky jeho výzdoby byly na českém území použity poprvé (otisky mincí a medailí). K rozhoupání zvonu je třeba 5 zvoníků: 4 rozhoupávají zvon, 1 obsluhuje srdce.

V horní zvonici je 6 zvonů. Václav (ulit roku 1542), Jan Křtitel (1546) a Josef (1602) jsou nejstarší. Od roku 1916 ale 3 zvony chyběly: Ježíš, Marie a Dominik. Ty byly v době první světové války rekvírovány a zničeny. Zvonový soubor byl do původní podoby doplněn v roce 2012.

V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha působí dobrovolný spolek zvoníků a zvonířek, kteří zajišťují pravidelná i mimořádná zvonění. Svatovítští zvoníci jsou skupinou nadšenců zvonících ručně, což je poslední dobou ve světě téměř raritou. Fyzicky náročné je už to, svižně vyšlápnout 197 schodů do horní zvonice katedrály. A neméně náročné je patnáctiminutové ruční zvonění. Pravidelně se zvoní v neděli před mší svatou, a pak v poledne. Vždy 15 minut. Při mimořádných příležitostech a svátcích se přidává i zvon Zikmund. Počet všech zvonění za kalendářní rok se pohybuje kolem 130.

Zikmund vyniká nádhernou reliéfní výzdobou
Jižní věž, zvonice, je dominantou katedrály
Pohled na Prahu z horní zvonice
Spustit audio