Mezi Holešovicemi a Karlínem roste bílá linka Štvanické lávky. Práce na stavbě pokračují podle harmonogramu

15. září 2022 14:25

Práce na stavbě Štvanické lávky pokračují na zemi, nad zemí i ve vodě. Ve Vltavě stojí připravené pilíře a část podpěrné konstrukce, na Štvanici už se ukládají první hotové segmenty budoucího mostu.

Téměř 300 metrů dlouhá lávka pro pěší a cyklisty bude dokončena počátkem příštího roku. Na jedné straně bude vycházet zhruba z úrovně Pražské tržnice, přes ostrov Štvanice, kde bude možné sejít, a povede až na Rohanské nábřeží.

Čtěte také

„Máme osazeny první segmenty lávky z ultra-vysokohodnotného betonu nad ostrovem Štvanice. Další segmenty, ze kterých je lávka skládána, budou postupně přiváženy na stavbu a zanedlouho uvidíme celou konstrukci sestavenou dohromady. Holešovice s Karlínem a Štvanicí tak propojí bílá linka lávky,“ uvádí architekt lávky Petr Tej.

Stavba pokračuje podle harmonogramu, hotová by tak měla být během března 2023. Železobetonová konstrukce Štvanické lávky je unikátní využitím prefabrikovaných segmentů vyrobených z ultra-vysokohodnotného bílého betonu. Ty se vyrábějí ve Štětí a na místo jsou dováženy po řece nebo po silnici.

Na stavbě nyní pracují desítky specialistů se zkušenostmi ze staveb mostů ve Švédsku a Norsku, kromě těžké pozemní techniky se využívá i několik remorkérů a pontonových soulodí.

Následující týdny budou ve znamení ukládání dalších segmentů budoucího mostu a jejich vzájemné sepnutí ocelovými lany. Na holešovické straně jsou už hotová protipovodňová opatření, po dokončení pilířů ve Vltavě se i zde začne s ukládáním pomocné konstrukce a poté i betonových segmentů mostu.

zdroj: Magistrát hl. m. Prahy
Spustit audio

Související