Radní Hana Marvanová o akci Milostivé léto: Dluhy se mají platit, ale není mravné, aby se vymáhaly s takovými přirážkami

Hostem pořadu K věci byla radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hana Marvanová za hnutí STAN. Se Štěpánkou Duchkovou mluvily o akci pro dlužníky, tzv. Milostivém létu, a také o plánech Prahy založit bytová družstva.

Milostivé léto je možnost, jak se zbavit některých exekucí. Jedná se o ty, kde je věřitelem tzv. veřejnoprávní subjekt. Nejčastěji jde o dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu. Patří sem také některé dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, regulační poplatky v některých nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další.

„Ta akce souvisí s tím, že tady byly nemravné zákony týkající se exekuce, které umožňovaly, aby i malý dluh na začátku narostl třeba z jedné jízdy načerno na desetitisíce korun. A to je podstata toho Milostivého léta. Dluhy se mají platit, ale není mravné, aby se vymáhaly s takhle obrovskými přirážkami,“ upřesňuje Hana Marvanová.

Díky Milostivému létu stačí zaplatit pouze původní dluh a poplatek 908 korun exekutorovi, veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady budou dlužníkovi odpuštěny.

Jak využít akce Milostivé léto?

„Pokud si je někdo vědom, že má exekuci, ať už kvůli jízdě načerno nebo nezaplatil platbu Pražské plynárenské nebo za další energie nebo nájemné, tak by se měl spojit s tím exekutorem. Pokud by si nevěděl rady, s kým se spojit, může zavolat na bezplatnou linku magistrátu. A může také využít poradny Člověka v tísni, se kterou jsme se dohodli, že to také bude řešit. Důležité je, aby se ten člověk ozval. Potom dostane návod, jak postupovat,“ vysvětluje Marvanová. Milostivé léto trvá až do 28. ledna 2022.

Bezplatná zelená linka hl. m.m Prahy

+420 800 100 000, info@praha.eu

Dluhová poradna Člověka v tísni

+420 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

Dalším tématem, kterým se Hana Marvanová zabývá, jsou bytová družstva. V Radlické ulici mají vzniknout dva domy s 266 družstevními byty. „Když člen družstva zaplatí členský vklad, tak potom už pomáhá družstvu splácet úvěr v nájemném. To znamená, že má majetkový podíl v družstvu, zároveň je nájemce. Družstvo tak má šanci získat od banky úvěr na výstavbu i v těch případech, kdy by jednotliví družstevníci neměli šanci získat hypotéku.“

O kolik jsou družstevní byty levnější než je tržní cena? Jaké budou podmínky pro přihlášení do družstva? A plánuje se další výstavba družstevních bytů? Poslechněte si celý rozhovor Štěpánky Duchkové s radní Hanou Marvanovou.