Haštalské náměstí, místo, které inspirovalo spisovatele Foglara

Anežskou ulicí, ale taky Haštalskou, Řásnovkou nebo ulicí Ve Stínadlech dojdete na Haštalské náměstí. Kostel svatého Haštala, který náměstí dominuje, je jediný zasvěcený tomuto patronovi zemědělců a pastýřů u nás.

U kostela býval hřbitov, který připomínají kříže v mozaice chodníku i dodnes stojící malá budova bývalé kostnice s malovaným náhrobkem na stěně. Na „rohu“ ulice Řásnovka stojí netypický kulatý nárožní dům: bývalý špitál řádu křižovníků s červenou hvězdou. Je to jediný původní český řád a jediný mužský řád založený ženou. Svatou Anežkou Českou.

Na náměstí stojící dům U Červeného kola byl postaven v 15. století jako součást farnosti u Anežského kláštera. V 19. století budovu užívala Hlavní pošta města Prahy jako stáje pro koně a garáže pro poštovní vozy. Ty se od ostatních vozů lišily právě červenými koly.

Ulice Ve Stínadlech, která na náměstí ústí, byla do roku 2007 bezejmenná. Tehdy jméno dostala u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Foglara. Spisovatele, který děj svých populárních příběhů s největší pravděpodobností situoval právě sem. Řásnovka, také známá z Foglarových knih (pojmenovaná po Janu Řásném z Řásnova, hejtmanovi strahovského kláštera), v průběhu staletí vystřídala různé názvy: Slávinčina, U králů žump nebo Schneckova (po výrobci karet Schneckovi). Celá okolní zástavba bývala čtvrtí nejchudších Pražanů. Plná úzkých uliček s bizarními domečky a otřesnými hygienickými podmínkami. Postupně byla proto většina čtvrti v rámci asanace vyhlášené na konci 19. století zbořena.

Kostel svatého Haštala
Haštalské náměstí v noci
Haštalské náměstí
Na rohu ulice Řásnovka stojí netypický kulatý nárožní dům
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...