Proměna usedlosti Cibulka ve Středisko dětské paliativní péče. Chceme patřit ke světové špičce, přibližuje ředitelka Nadace rodiny Vlčkových

Zhruba 13 tisíc rodin v Česku se stará o vážně nemocné dítě a jako pomoc v náročné životní situaci potřebují adekvátní péči. Proto vznikla Nadace rodiny Vlčkových, její ředitelka Ivana Plechatá mluvila v pořadu K věci o rozvoji paliativní péče v Česku a také o rekonstrukci usedlosti Cibulka.

Nadace rodiny Vlčkových má za cíl rozvinout dětskou paliativní péči a vybudovat pro rodiny co nejlepší síť služeb. Zakladatelé Katarína a Ondřej Vlčkovi vložili do Nadace 1,5 miliardy korun.

„Katarína Vlčková je primářkou Cesty domů, mobilního hospice, kde se také starají o dětské pacienty. A je třeba říci, že dětská paliativní péče se liší od té pro dospělé pacienty, že to není pouze péče v závěru života, ale je to péče po celou dobu trvání toho vážného onemocnění. Pro některé děti to může být řadu let,“ vysvětluje Ivana Plechatá.

Ambicí Nadace rodiny Vlčkových je dostat do roku 2031 dětskou paliativní péči v České republice na světovou úroveň. „Chceme patřit mezi jedničky na světě a investovat nemalé finanční prostředky do rozvoje té služby.“

Usedlost Cibulka

Jednou z cest k tomu je vybudování Střediska dětské paliativní péče a lůžkového hospice v pražské usedlosti Cibulka. Chátrající stavbu zakoupila Nadace v roce 2021 a do roku 2026 by měl být celý areál zrekonstruován.

Čtěte také

„Předpokládáme, že to bude skutečně zdravotnické zařízení, kde se z 85 procent budou odehrávat respitní odlehčovací služby. Ty sice existují i v sociálních službách, ale pro hodně nemocné děti jsou nedostatečné,“ dodává Ivana Plechatá.

„Péče o těžce nemocné dítě je nesmírně náročná, může to trvat roky. Je potřeba, aby se ta rodina mohla věnovat zdravým sourozencům, aby mohli odjet na dovolenou nebo na léčení.“ O nemocné děti a jejich rodiny se na Cibulce budou starat desítky odborníků, od lékařů a sester přes fyzioterapeuty, psychology až po kaplany.

V tomto roce se podařilo upravit původní klasicistní domek zahradníka. „Který vlastně nasedá na ten krásný veřejný lesopark. Tam plánujeme, že pravděpodobně někdy v dubnu bude otevřena kavárna,“ slibuje ředitelka Nadace rodiny Vlčkových.

Vizualizace nové podoby usedlosti Cibulka, domek zahradníka

Jaká je historie usedlosti Cibulka a co zde objevili archeologové? Proč si Katarína a Ondřej Vlčkovi vybrali zrovna tuto lokalitu? A na jaké výročí se v roce 2026 chystá Nadace otevřít Středisko dětské paliativní péče? Poslechněte si celý rozhovor.

Související